57% av småbarnsforeldre er hjernevasket vedrørende RNA-vaksiner

2020 - koronaåret
2021 - vaksineåret
2022 - ?


Vil tilby barn fra 5- 11 år vaksine – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Barn blir svært sjelden alvorlig syke, og det er foreløpig begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som kan komme etter lang tid. Den individuelle nytten for de fleste barna er liten, og Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke en anbefaling om at alle barn mellom 5 og 11 år skal vaksineres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

(…)

FHI foretok en spørreundersøkelse i uke 45 og 46 [2021] hos 500 foresatte til barn i aldersgruppen 5–11 år gjennom Norstat.

I undersøkelsen svarte 57 prosent ja på spørsmålet om de ville vaksinere barna sine. 26 prosent av foreldrene svarte at de var usikre på om de ville vaksinere barna, og 17 prosent svarte at de ikke ville vaksinere barna sine


Kommentar:
Skremselspropaganda om koronaforkjølelse har vært en suksess - de fleste foreldre vil injisere skadelig, pigg-produserende, syntetisk RNA i barna sine, sjøl om Folkehelseinstituttet innrømmer at forkjølelse som regel er ufarlig for barn, og at de ikke forstår hva langtidsvirkningene av det syntetiske RNA-et vil være. (At helsemyndighetene overrapporterer koronatilfeller, og underregistrerer vaksineskader, bidrar også til at foreldre ikke følger forsiktighetsprinsippet.)


ADVARSEL TIL FORELDRE

RNA-vaksiner som Pfizer/BioNTech’s Comirnaty tukler ikke bare med immunforsvaret, men er direkte skadelig: