Modige Dr. Carrie Madej: Ta ikke Covid-19 vaksinene, det er ingen pandemi!

Fra Bitchute:
Se hele intervjuet av Dr. Carrie Madej her, ca. 15 minutter, må sees!

Kommentar:
Dr. Carrie Madej forteller at hun var en del av en studie for Pfizer, hvor de skulle finne hvorfor årene til hjertet ble tilstoppet, noe som fører til hjerteinfarkt. De fant årsaken, en bakterie i munnen som fant veien til et punkt på veggen til blodåren, og førte til en svekkelse av åreveggen. Dette fører til at kroppens immunforsvar bygger opp en forsterkning “plakk”, rundt stedet, og dette leder til at blodåren blir blokkert.

De forsøkte med et antibiotika medikament, og fant ut at “plakket” ble oppløst, og dermed også blokkeringen som førte til infarktet ble oppløst. Da stoppet Pfizer studien. De sa rett ut at dette må ikke bli kjent, for hva skal de leve av hvis det ble kjent at et billig antibiotikum vil hindre hjerteinfarkt. Dr.Madej ble truet med at hvis hun offentliggjorde funnene, ville hun aldri kunne fortsette som lege og forsker igjen.

Big Pharma er verre enn krigsvåpen-industrien, den dreper, invalidiserer og gjør mange millioner alvorlig syke for livet, rett og slett for å sikre seg livsvarige kunder som må ha dyre daglige medisiner for resten av livet. Det er god grunn til å anta at det er en del av strategien med mRNA-injeksjonene, og når dette skrives, er antallet som har blitt lurt, skremt og presset til å ta injeksjonene nå allerede passert en milliard. Det er intet bedre navn på det enn et angrep på menneskeheten.

1 Like