Makt og frihet i smittejaktens tid

Tradisjonelle planer og ny strategi

Å beskytte samfunnets og innbyggernes helse under truende pandemier har alltid vært en viktig oppgave for staters politiske lederskap. I 2006 la Stoltenberg-regjeringen frem «Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa».


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/makt-og-frihet-i-smittejaktens-tid/

Leste denne i sin helhet på Aftenposten og den kan trygt deles i sosiale medier eller sendes til folk man kjenner.
Han avdekker mye på en saklig måte. Takk for den😊

1 Like

Instämmer… :pray:t2:

1 Like