Mennesker og lemen

Av Giorgio Agamben

Lemen er små gnagere, omtrent 15 centimeter lange, som lever i tundraene i Nord -Europa og Asia. Denne arten har den særegenheten å plutselig foreta kollektive migrasjoner uten noen åpenbar grunn som ender med et massemord i havets vann.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/mennesker-og-lemen/

Hm …Mon saa ikke, vi kan konkludere, at soergelige menneskelige subjekter som f.eks Bill Gates, Jeffrey Epstein, Pia Kjaersgaard, George Bush etc etc etc , alle maa vaere race-maessigt uendeligt taet tilknyttet lemen :thinking:

Lidt mere serioest: Jeg kan ikke huske om det var FBI eller CIA der paa et tidspunkt, lavede “forsoeg” paa en stor flok Amerikanere de fik til at begaa kollektivt selvmord men, en god bog at laese om selvmord og andet via mind control er “Tavistock Institute - Social Engineering the Masses” af Daniel Estulin

Hehe - for en kul vinkling.