Norsk Folkehjelp svarer ikke på spørsmål, men går utenom

Av Lars Birkelund.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/norsk-folkehjelp-svarer-ikke-pa-sporsmal-men-gar-utenom/
1 Like

Haha, Lars, da. Kommunikasjonssjef-stillinger går til de som best evner å tåkelegge enhver opplagt problemstilling. Da jeg var ansatt i en off etat var det et himla mas om å ansette sånne - som kunne bortforklare hvorfor vi gjorde for dårlig jobb. Jeg foreslo heller å ansette noen dyktigere folk til å utføre selve jobben, men fikk bare gullfiskblikket.