NRK skal avdekke kritikkverdige forhold

Susanne :heart:

2 Likes

En hjältinna… :heart::dove:

5 Likes

“SARS-CoV-2 er ikke et nytt virus” påstår damen. Men har noen sett dokumentasjon på isoleringen av det? Med et lite forbehold om at jeg la kovidioti-researchen på roterommet for noen måneder siden; Sist jeg sjekka var dette ikke mulig å dokumentere i noe land/ hos noen helsemyndighet/organisasjon. Og i Alberta gikk de altså på en smell på bevisfronten. Influensa er hvert år farlig - noen varianter mer enn andre. Svært alvorlig for en hel drøss med gamle og sjuke folk. And so…?

6 Likes

@Anki Påstanden “Sars-CoV-2 er ikke et nytt virus” ser ut til å være en tittel lagt til av redaksjonen til nettstedet hemali.no.

Det dama gjør er å oppsummere en høring i “det internasjonale koronautvalget”:

“I korte trekk vises det til at SARS-CoV-2 ikke er nytt i 2019/2020, men derimot ble laget og patentert lenge før 2019. Det hevdes at det finnes rundt 120 patenter som beviser dette.”

Det jeg liker med brevet til Susanne Heart er først og fremst at hun poengterer at NRK skal drive med kritisk journalisme (og for eksempel ikke propaganda for vaksiner).


Vedrørende isolering, så ble visst den første sekvenseringen av SARS-CoV-2 fra Wuhan (før kalt “2019-nCoV”) publisert i en kinesisk artikkel fra februar 2020.

Genome Composition and Divergence of the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Originating in China

utdrag:

Here, based on the first three determined genomes of the novel coronavirus (2019-nCoV), namely
Wuhan/IVDC-HB-01/2019 (GISAID accession ID: EPI_ISL_402119) (HB01),
Wuhan/IVDC-HB-04/2019 (EPI_ISL_402120) (HB04), and
Wuhan/IVDC-HB-05/2019 (EPI_ISL_402121) (HB05),
an in-depth genome annotation of this virus was performed with a comparison to related coronaviruses, including 1,008 human SARS-CoV, 338 bat SARS-like CoV, and 3,131 human MERS-CoV, whose genomes were published before January 12, 2020 (release date: September 12, 2019) from Virus Pathogen Database and Analysis Resource (ViPR) (http://www.viprbrc.org/) and NCBI.

Comparison of genomes of these three strains showed that they are almost identical, with only five nucleotide differences in the genome of ~29.8 kb nucleotides


Men det er visst ikke påvist at det de har sekvensert og kalt SARS-CoV-2 fører til respirasjonsproblemer hos mennesker (se under). Og jeg vet ikke personlig om det noen gang er påvist at syke eldre i Norge har hatt Wuhan-viruset.


Det finnes en internasjonal organisasjon fra 1927 kalt

International Union of Microbiological Societies

Presidenten er Eliora Ron fra Universitetet i Tel Aviv. Og denne organisasjonen har dannet og styrer

International Committee on Taxonomy of Viruses

Virologene i denne komitéen har flere “studiegrupper”, bl.a.

Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses

…og det er denne organisasjonen som står bak klassifiseringen av virusene SARS-CoV og SARS-CoV-2 som Forente Nasjoner (FN) bruker. Coronaviridae Study Group sammenligner SARS-virus med en rase, og ulike SARS-virus med ulike individer.

Coronaviridae Study Group skriver i en artikkel i tidsskriftet Nature Microbiology i mars 2020:

With respect to novelty, SARS-CoV-2 differs from the two other zoonotic coronaviruses, SARS-CoV and MERS-CoV, introduced to humans earlier in the twenty-first century. (…) Being the first identified representatives of a new species, unique names were introduced for the two viruses and their taxa in line with the common practice and state of virus taxonomy at the respective times of isolation. The situation with SARS-CoV-2 is fundamentally different because this virus is assigned to an existing species that contains hundreds of known viruses predominantly isolated from humans and diverse bats. All these viruses have names derived from SARS-CoV, although only the human isolates collected during the 2002–2003 outbreak have been confirmed to cause SARS [Severe Actute Respiratory Disease] in infected individuals.

(…)

Also, the diagnostic methods used to confirm SARS-CoV-2 infections are not identical to those of SARS-CoV. This is reflected by the specific recommendations for public health practitioners, healthcare workers and laboratory diagnostic staff for SARS-CoV-2 (for example, the WHO guidelines for SARS-CoV-2).

The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2 | Nature Microbiology

4 Likes