Økt militarisering av Nord-Norge øker ikke Norges sikkerhet

Etablering av en amerikansk flybase på Evenes, den store NATO-øvelsen Joint Viking og amerikanske bombefly på Ørland er regjeringens siste bidrag til økt militarisering og høyere spenning i Nord-Norge. At Joint Viking nå er avlyst grunnet Covid – 19 tar ikke bort fra signalet øvelsen har sendt i flere måneder.  Disse tiltakene er i strid […]


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://www.norgesfredsrad.no/okt-militarisering-av-nord-norge-oker-ikke-norges-sikkerhet/