Takk og farvel – Aftenbladet

Av Christian Paaske.

I 1985 vendte jeg tilbake til min fødeby etter noen år i utlandet. For å følge med ble Stavanger Aftenblad panoramavinduet i min tilværelse med utsikt ut mot verdens små og store begivenheter. Sammen med de fleste av byens lesende innbyggere delte jeg dagens faste avisritual i godstolen sammen med ettermiddagskaffen etter endt arbeidsdag. Avisen var i storformat med behagelig duft av trykksverte. Rett fra postkassen levert av en av byens mange flittige avisbud.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/08/takk-og-farvel-aftenbladet/

Var vel på høy tid det, Paaske. Men det kan være traumatisk å komme seg ut av et forhold med psykopater :wink:

1 Like

Feil. For u-RNA-vaksinerte er kriteriet for å være smittet en positiv PCR-test, uavhengig av sykdom.


Feil. FHI anbefaler lokale laboratorier å bruke en ct-verdi under 30 i prøver som sendes til de.

Generell overvåkning
For generelt overvåkningsformål bes laboratoriene som tester for SARS-CoV-2 om å sende rutinemessig 25 prosent av positive prøver. Dersom antallet påvisninger er slik at 25 prosent blir 10 eller færre per uke, bes det at alle prøvene oversendes.

Vennligst merk rekvisisjonene tydelig med “SARS-CoV-2 OVERVÅKNINGSPRØVE” og påfør prøvens ct-verdi. Prøvene som velges ut bør inneholde tilstrekkelig mengde SARS-CoV-2-virus til at helgenomsekvensering og eventuell virusdyrking er mulig, og ct-verdi bør derfor helst ligge under 30.


Litt om FHI’s hel-genom-sekvensering av PCR-gørr