USA klargjør for covid-interneringsleire

Det har lenge versert planer for internering av «høyrisikopersoner» i USA. Planene for slike leire ble trukket opp av CDC – Centers for Desease Control and Prevention i juli 2020. Dette framgår av deres hjemmesider i dokumentet: Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian Settings.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/08/usa-klargjor-for-covid-interneringsleire/
1 Like

Hold da op, hvor er de sindssyge :sleepy:!!