USA vil donere 500 millioner Covid-19 vaksiner til fattige land, er det hjelp eller angrep?

Fra Bistandsaktuelt.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
"USA vil kjøpe 500 millioner doser av Pfizer/BioNTechs koronavaksine og donere dem til andre land, bekrefter Det hvite hus. – Dette er et historisk skritt, sa Biden da han kom med kunngjøringen etter sitt møte med den britiske statsministeren Boris Johnson torsdag.

– Nyheten om at USA har inngått avtaler med Pfizer og BioNTech om å produsere 500 millioner doser vaksine det neste året er svært gledelig og kommer i en avgjørende tid i pandemien, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Bistandsaktuelt.

En milliard doser.
Han påpeker at det er stor mangel på vaksiner i en rekke lavinntektsland, og denne avtalen vil sikre fattige land vaksiner til kostpris. – Vi håper G7-landene under helgens toppmøte samlet vil mobilisere minst 1 milliard vaksinedoser til lav- og mellominntektsland. I tillegg må vi sikre at all logistikk er på plass i disse landene, slik at vaksinene blir satt så raskt som mulig, sier Ulstein

Det britiske vertskapet for G7-møtet kunngjorde torsdag kveld at G7-landene er enige om å utvide den globale kapasiteten for vaksineproduksjon og skaffe minst 1 milliard doser koronavaksiner til hele verden. Disseskal gjøres tilgjengelig for verden via deling og finansieringsplaner.

Storbritannia kunngjorde samtidig at landet skal donere minst 100 millioner doser med koronavaksine innen utgangen av året. Rundt 80 prosent av de minst 100 millioner dosene fra Storbritannia skal distribueres via Covax.

Dosene fra USA skal også fordeles gjennom det FN-støttede Covax-samarbeidet til 92 lav- og mellominntektsland og Den afrikanske union (AU). 200 millioner doser skal være utdelt i løpet av året, resten fordeles innen juni 2022.

Covax.
er en finansieringsmekanisme som skal bidra til at covid-19-vaksiner blir tilgjengelige for lav- og mellominntektsland. Den ledes av vaksinealliansen Gavi, Verdens helseorganisasjon og Cepi, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

Selv med de nye vaksinene fra USA vil Covax fortsatt være langt unna sitt opprinnelige mål om å kunne levere 2 milliarder vaksinedoser over hele verden i løpet av 2021, og 1,8 milliarder doser til lavinntektsland innen tidlig 2022. Verdens helseorganisasjon mener det er behov for 11 milliarder doser for å gi tilstrekkelig vaksinedekning for hele verden".

Kommentar:
Med den kunnskap vi har om Covid-19 “vaksinene” eller mRNA-injeksjoner, som fremtredende forskere,som aldri slipper til i MSM kaller biovåpen, kan vel ikke å gi bort 500 millioner mRNA-injeksjoner kalles hjelp, snarere heller angrep på fattige land.

For mange fattige land har et svært begrenset offentlig helsevesen, og når mange får alvorlige bivirkninger av mRNA-injeksjonene, vil de ikke få hjelp, og de kan ikke betale for behandling og medisiner selv. En kan anta at da vil mange flere dø og bli invalide av injeksjonene enn i vestlige land.

Befolkningene i fattige land har svakere helse enn folk i i-land, på grunn av dårligere drikkevann, mindre mat og underernæring, og flere av den gamle verdens sykdommer, som gulfeber, tyfus, tuberkulose. De vil derfor antakelig tåle mindre og dermed kan vaksinene desimere befolkningene i fattige land i mye større grad.

Befolkningsreduksjon er en del av planen til den globale storkapitalen. FN, som nå er FN/World Economic forum etter sammenslåingen av FN og WEF, har mange fagre ord og målsetting om å utrydde fattigdom og sykdom, men med kjennskap til den kyniske og skruppelløse kabalen av billionærer som utgjør den globale storkapitalen, kan det være ved å utrydde fattige og syke de skal utrydde fattigdom og sykdom. I så fall er biovåpenet mRNA-injeksjonene godt egnet.

1 Like

Aah :sleepy::sleepy:

Saa skal der slagtes mennesker…endnu flere - vist allerhelst ALLE :thinking:

Bill Gates savler vel allerede af glaede, blot ved tanken om ALLE de uskyldige mennesker han og hans, nu skal ud at draebe …ALLE NGO’er og satanisk religioese sekter er garanteret ogsaa I gang med at skrabe andre menneskers penge sammen, saa de kan komme ud I verden at tvangs-omvende uskyldige mennesker…

Jeg er bekendt med, at de Danske Baptister, I meget lang tid har skrabt folks penge sammen, til det de kalder “det nye der kommer”…de Danske Baptister, er dem der har lister, folk kan skrive mennesker paa de hader eller, bare gerne vil af med, saa “fixer” Baptisterne lige det og de mennesker de draeber, gaar Jeg ud fra(ved Jeg) bliver baade foer og efter de bliver draebt, rubbet for alt…ioevrigt helt som Dansk Folke (udrensnings-) parti ogsaa goer - selvfoelgelig…en stor del af DF er jo netop Baptister/Sonnen-Kinder …

Jeg faar det helt daarligt, bare ved tanken om de forfaerdelige/ondskabsfulde subjekter…:cold_sweat:

Beklager HVIS Jeg stoeder nogen her med dette…Jeg har hele mit liv, respekteret andre menneskers valg af “tro” men, da Jeg Jo har erfaret denne respekt, er alt andet end gengaeldt eller respekteret, ser Jeg ingen grund til at skjule hvad Jeg mener/ved om disse subjekter laengere…I min verden, da har det de goer, netop intet med reel kristendom at goere - udelukkende ondskabsfuld magt udoevelse… :face_vomiting: