Vaksineofre organiserer seg: – Vi krever å bli hørt

Vaksineofre har organisert seg i kollektivet «No more silence!» De skriver om seg sjøl:


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/vaksineofre-organiserer-seg-vi-krever-a-bli-hort/

Hvordan døde vaksineofre kan organisere seg synes jeg er interessant. Hadde vært langt mer helsebringende om man organiserte seg før jabben tar rotta på folk :wink:

1 Like

Som f.eks I Canada:

Freedom is Contagious Polly&ep=2