WHO-insider Dr. Astrid Stuckelberger avslører hvordan WHO står bak den falske covid-pandemien

Fra Newsvoice.se.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
"Insidern Astrid Stuckelberger avslöjar hur WHO skapat en falsk covidpandemi.

COVIDKRISEN. WHO-insidern Astrid Stuckelberger med meriter från bla FN har arbetat med internationella hälsoföreskrifter i flera länder som styrt upp lagstiftning och berättandet om hur covidkrisen ska förklaras i världen. Stuckelberger avslöjar arkitekturen som byggt upp covidkrisen. En styrgrupp har arbetat via organ som GAVI och WHO.

Text: Torbjörn Sassersson och Jessica Jidholt | Intervjun är ett klipp från dokumentären Planet Lockdown .

Astrid Stuckelberger säger att WHO:s Generaldirektör Tedros Adhanom saknar pandemikunskap, men ändå lyckats ta total kontroll över vilka direktiv som gälla under covidskrisen i världen.

“Pandemin är internationellt organiserad, på ett systematiskt sätt.” … “Vi har ingen debatt, vi censureras. Censur är första tecknet på diktatur”.

Tedros Adhanom borde haft samråd med personer som dr Gro Harlem Brundtland och dr Margaret Chan, men deras röster fick inget utrymme, säger Stuckelberger som fortsätter, specialister inom SARS och covid har ignorerats av ett WHO som istället ger okvalificerade, ospecifika, icke kliniskt grundade direktiv vid diverse presskonferenser.

Istället för att samla ihop bästa kompetens i arbets- team , vilket är rutin vid pandemihot, för att gå igenom och diskutera globalt insamlat data från hela världen, har WHO valt att ge order utifrån direktiv som utesluter kommunikation. WHO har inte tagit hänsyn till kunskapen hos specialister jag känner till. Istället har WHO hållt generelt hållna presskonferenser där organisation vid upprepade tillfällen ändrat sitt ordval, godtyckliga definitioner utan att leverera exakt data och exempel på specifik forskning.

Stuckelberger säger också att Covid 19-lagar gjort WHO till en världsregering med total makt över världens mediabolag vilket lett till att alla mediabolag över hela världen förmedlat samma saker genom att upprepa samma ord (utifrån samma manus, red anm) i butiker och shoppingcenter, på flygplatser, i tidningar. WHO till och med betalar för att producera styrt innehåll i massmedierna, hävdar Astrid Stuckelberger.

“Så hur kan vi ha en debatt?”, frågar sig Stuckelberger retoriskt. “De har snickrat ihop en grupp av specialister, i Schweiz, som har inbördes strider pgå grund av intressekonflikter".

Astrid Stuckelberger säger bland annat att epidemiologen och professor Marcel Tanner vid Swiss Tropical and Public health Institute får saftig sponsring av Bill och Melinda Gates Foundation och att ledningsgruppen och de specialister som bjudits in för att leda denna pseudopandemi främst främjar presskårens retorik där fokus ligger på media och på regeringars intressen.

Hon menar att världen hamnat i en sciencefiktion-liknande situation med påhittad forskning, att vi alla påtvingats något inbillat, att hänsyn tagits till en icke realitet och att forskningen som ligger till grund för politisk beslut i sig är politiskt styrd. “Det är dramatiskt, detta har konsekvenser på människors liv och ekonomi". Dessutom censureras forskning, läkare och behandlingmetoder som fungerar. Människor dör helt i onödan, varnar Stuckelberger.

“De besöker apotek och beslagtar hela lager av Ivermectin, en medicin som fungerar väldigt bra. De förhindrar forskare från att samla data, och förkastar data som strider mot deras intressen och lägger fram egna som gynnar dem. Det visar sig att de har analyserat hela mediasystemet och har full koll, de styr över kommunikationen. Sammantaget innebär detta att de har hela systemet under kontroll och jag betonar “dom”, de här personerna befinner sig ovanför Guterres [FN:s Generalsekreterare]".

Sida från sajten gavi.org
Sida från sajten gavi.org.

Astrid Stuckelberger kommer in på ytterligare detaljer som bekräftar tidigare uppgifter om vilka arkitekterna är bakom covidkrisen. Hon säger att Bill Gates är involverad i vaccinalliancen GAVI som är ett offentligt-privat och globalt hälsopartnerskap med målet att öka vaccinerandet i världen, men bortom detta kontrolleras GAVI av en styrelse som styr händelseutvecklingen. Här finns Rockefeller Foundation , som utövar stor påverkan globalt inom hälsofrågor.

“Alla vet ju redan att så är fallet, men det finns även andra intressegrupper och personer vi måste utreda". Stuckelberger anser att det är oerhört chockerande GAVI har fullständig åtalsimmunitet i sina handlingar och beslut. “Det betyder att GAVI har högre immunitet än medlemsstater inom FN, samt konsulat och ambassadörer. Vilket betyder att GAVI kan begå vilken kriminell handling de så önskar helt utan konsekvenser. Ingen har tillåtelse att utreda eller få insyn i deras dokument, datorer eller arkiv. De betalar heller ingen skatt".

“Och som ni vet har vi hemliga banker i Schweiz. Så det är väldigt enkelt för inblandade med det finansiella upplägget” , säger Stuckelberger, som tillägger att diplomatisk status också utnyttjas för att dokument tex ska kunna tranpsorteras i skyddat bagage.

Astrid Stuckelberger säger att nyckelpersoner signerat avtal med den schweiziska regeringen, FDA:s motsvarighet i Schweiz, med de personer som styr hälsofrågor, vaccinkampanjer och medicinska frågor. Avtal om hanteringen av pandemin har signerats med WHO, GAVI och dn schweiziska regeringen. “Jag misstänker att de har liknande avtal globalt, med andra länder".

Astrid Stuckelberger: De har skapat ett finansiellt system.

“Jag upptäckte även att GAVI har avtal med bilaterala agenturer inom FN, som tex Världsbanken, och förmodligen andra. Världsbanken är väldigt viktig. De skapade något som heter International Finance Facility for Immunisation (IFFIm).” Stuckelberger säger att GAVI finaniseras med donationer från medlemsstater. Genom IFFIms upplägg har tex Italien donerat mycket stora mängder pengar till GAVI, som eytt exempel, säger hon.

Diagram: Sveriges bistånd till alla mottagare via International Finance Facility for Immunisation (IFFIm) inom alla sektorkategorier år 2020

Det visar sig att Världsbanken via IFFIm och med understöd av IFFIm:s egen förmåga att vaska fram pengar (miljardbelopp) ligger bakom en mycket stor spridning av covidvacciner. Detta sker koordinerat med GAVI och organet Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). Här finns även Covax med centralt.

Relaterat: IFFIm steps up to meet Covid crisis.

“Kenneth Lay, chair of the International Finance Facility for Immunisation (IFFIm), is no stranger to using financial innovation to help tackle some of the world’s biggest problems. He spoke to GlobalCapital about the importance of IFFIm as a vehicle to finance the global vaccine rollout in the fight against the coronavirus pandemic.” – Global Capital

Stuckelberger fortsätter att skissa upp hur ett finansiellt system byggts upp runt covidkrisen, baserad på en obligationsmarknad ( stock bond market ). “Varje gång ett land tar våra skatter för att ge till GAVI och IFFIm, går pengarna till immuniseringsprojektet och den globala vaccinplanen.” … “Privata och officiella projekt har multinationella förgreningar som även involverar finansiella organ".

Världsbanken har alltså skrivit avtal med GAVI, den globala alliansen för vaccininitiativ, vilken i sin tur har partnerskap med Bill Gates och IFFIm som i sin tur finansierar
Coalition Epidemic Preparedness Innovation (CEPI). De leder forskning och studier samt COVAX-programmet som styrs från Singapore och Schweiz. I realiteten alla regeringar finansierar alltså COVAX-kampanjen i världen, säger Stuckelberger.

Det blir bara tydligare och tydligare. Som forskare måste jag bygga hypoteser, men det här är fakta, säger Stuckelberger som tillägger att ytterligare undersökningar måste genomföras för att på djupare detaljnivå identifiera covidkrisens profitörer och pådrivare.

“Vad som framkommit är att vi har att göra med ett multinationellt nätverk bestående av en väldigt liten grupp individer med massor av pengar som produceras genom privata banker. Dessa banker är alltså privata, inte statliga. Tex USA:s Federal Reserve och banker i Schweiz. Agendan hos denna koalition bestående av privata familjer, som Bill Gates tillhör, de döljer inte vad deras mål är.”

Astrid Stuckelberger nämner Bill Gates uttalanden 2015 på i ett TED Talk. Han talade om ett fruktansvärt virus, en pandemi och att minska världens population med 15%. “Så det är definitivt en av deras agendor, men den är inte ny". Stuckelberger tar upp eugenics-rörelsen, som startade redan under andra världskriget. De ville främja den ariska rasen. Deras argument byggde på att skapa en superras och de ville samtidigt minska på befolkningen. Idag uttrycks samma önskemål, förklarar hon.

“De vill genom Lockdown begränsa vår Frihet. Vår frihet är störande för dem. De vill även förhindra vårt tänkande och våra känslor, och våra kognitiva funktioner".

Kommentar:
“Det betyder att GAVI har högre immunitet än medlemsstater inom FN, samt konsulat och ambassadörer. Vilket betyder att GAVI kan begå vilken kriminell handling de så önskar helt utan konsekvenser. Ingen har tillåtelse att utreda eller få insyn i deras dokument, datorer eller arkiv. De betalar heller ingen skatt”.

Og GAVI har fått 13 milliarder av Solberg-regimet, noe de gjorde uten å spørre det norske folk. Og kuttet 15 millioner til tannregulering til barn fra vanskeligstilte familier, og kuttet 118 millioner til hjelp til svaksynte. Vi har ikke en regjering som representerer det norske folk og lands interesser, men en norsk administrasjon som tjener den globale storkapitalen.

1 Like