Wold Economic Forum foreslår "digitalt statsborgerskap" for å få tilgang til Internett

Fra Technocrazy.
Les hele artikkelen med video her.

Utdrag:
“The World Economic Forum recently ran a Livestream with Interpol, Cloudflare, and a cybersecurity firm to discuss the upcoming cyber pandemic agenda, which many believe will be their next step to justify creating a Digital Citizenship to be able to even use the internet. Cloudflare’s COO who is advises on digital identity/citizenship for internet users. You want to associate everything you do on the Internet with a digital ID. Here is Cloudfare’s COO Michelle Zatlyn casually talking about 100% security which will be used to block anyone in this cancel culture that they disagree with”.

Kommentar:
Bare litt over 50% av verdens befolkning har tilgang til Internett i dag, og nå kan WEF-eliten, fordi teknologien gjør det enkelt for dem, bestemme hvem som skal få tilgang til Internett. Hvordan kvalifiserer en seg for et digitalt statsborgerskap? Ved å aldri kritisere den globale storkapitalen, NWO, Big Pharma, Big Ag, bankkartellene, Lgbtq, Woke?

Et nytt påfunn av WEF-eliten for å få total kontroll på individet, også hva det kan få lese, for å kontrollere og forme individet helt som de vil slaveklassen i NWO. Teknologien gjør det enkelt å kontrollere milliarder av pc’er, programmer som lastes ned med automatic updates, eller kommer med nye pc’er gjør at brukerne må logge seg på med et digitalt statsborgerskap, eller så får de feks ikke tilgang til nettbank, eller vil ikke kunne kommunisere med andre. En perfekt måte for den globale storkapitalen for å isolere brysomme og opposisjon.

1 Like

Vil de virkelig tvinge store deler av befolkningen over på darkweb?

2 Likes