De kaller det «konspirasjon» – vi kaller det klassekamp

På sosiale medier og i enkelte aviser blir vi beskyldt for å drive med såkalte «konspirasjonsteorier», uten at de som kommer med anklagene klarer å definere hva dette skulle bestå i eller forholde seg til konspirasjonens, eller sammensvergelsens rolle i den politiske kampen, i dag og historisk. Vi har redegjort for dette temaet her: Finnes det konspirasjoner i virkelighetens verden?


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/05/de-kaller-det-konspirasjon-vi-kaller-det-klassekamp/
1 Like

Steigan[.]no er den eneste av norske ‘alternativmedier’ som har satt et skikkelig søkelys på dette; stor respekt for det.

Verden styres av en ‘superelite’, som i praksis har hatt full kontroll siden før den industrielle revolusjon og enda lenger tilbake. Disse lever deres liv utenpå, eller bortenfor den realitetsforståelse ‘vanlige folk’ -enten de er ingeniører i oljå eller renholdspersonell på deltid- har/vet å forholde seg til.

De er i det store og hele skjult, men det er mulig å få ferten av dem ved grundige dypdykk i bl.a eierstrukturene til ‘de tre store’ (BR, VG og SS) som artikkelen refererer til.

Slik sett vet jeg ikke om klassekamp er et dekkende begrep, all den tid det er denne bittelille eliten vs. røkla, og klassekampen tilsynelatende er et konstruert konsept for å holde massene opptatt med å stride mot seg selv.

Mange har nok hørt om dette i en eller annen form, men den kognitive dissonansen setter en stopper når det kommer til å begripe hvor liten (i antall individer) denne ‘supereliten’ er, hvor stor makt de faktisk forvalter, og ikke minst hvor distansert deres liv er, fra våre egne.

Vi er blot buskap på herskernes bondegård, og nå er det mye som later til at de lefler med en omfattende omlegging av driften.

1 Like

Hei! Finn ut hva jeg kan gjøre, si @paal vis hjelp.

Våre politikere bruker jo mye av sin tid på slike samlinger også. Tid og innsats som skulle vært brukt for de som har stemt på dem - ikke til å gå bak ryggen på sine velgere.