Monopolborgerskapets organisering som klasse

I sin drøfting av klassenes historie skiller Karl Marx mellom det han kaller «klasser i seg (an sich)» og «klasser for seg (für sich)». Det første er klasser som objektivt eksisterer i form av sin økonomiske og sosiale rolle, men som ikke nødvendigvis er seg bevisst som klasser. Det andre er når denne klassen blir seg bevisst at den er en klasse med egne klasseinteresser – og begynner å organisere seg som det. Alle tilgjengelige fakta viser at det moderne monopolborgerskapet ikke bare er seg bevisst sin rolle som klasse, men er også svært kompetente og raffinerte i å organisere seg politisk.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/05/monopolborgerskapets-organisering-som-klasse/

Nationen skriver om salg av norsk natur og hvordan dagens regjering i samråd med EU åpner opp for at de store investeringsfondene kan kjøpe opp mer og mer…

Det som er trist, og som folk flest er blinde for, er den enorme pengetrykkingen, som lar de store fondene bygge opp mengder med tall (penger) som er tatt ut av tynn luft og som brukes til å presse småkårsfolket og de ulike landende til å selge unna alt fra avgjørende infrastruktur til natur ressurser, vann og land.
Alle fellesgoder…

Sykt og svært uestisk