Det er i praksis nå innført politistat i Sydney i Australia

Av Knut Lindtner.

Jeg må si at et av de store spørsmålene mine er om de politiske myndighetene (i Australia) tror at de kan stanse spredningen av et virus på denne måten eller om dette er et tiltak for å kue befolkningen? For skadene de påfører samfunnet er åpenbart langt større nå enn de gevinstene de kan påregne. Altså: Er det naive mennesker som leder landet eller er det kynikere? (Spørsmålet er naturligvis rettet til myndighetene i mange land, også i Norge. Men i Australia er tiltakene ekstreme.)


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/07/det-er-i-praksis-na-innfort-politistat-i-sidney-i-australia/
1 Like

Ja, psykopati-viruset spreder sig. De vaerst ramte af dette viruS, er dem der ser sig selv som noget de ikke er og, aldrig bliver: ledere og, det er tydeligt virusser blandt disse, nu har spredt sig globalt… :face_with_head_bandage: