Dr. Michael Yeadons advarsel til menneskeheten

I dette videofordraget leverer Dr. Michael Yeadon en knusende kritikke av hele narrativet om «pandemien» og om det uvitenskapelige i lockdown, sosial distansering, maskeplikten. Han sier at de påleggene og tiltaken myndighetene har kommet med ikke har noen basis i vitenskapen og at de bryter mot alle protokoller for pandemihåndtering. Han kritisere også sin egen yrkesgruppe, legene og de medisinske forskerne for å ha brutt sin legeetikk, enten av feighet eller av ønsket om å tjene mer.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/dr-michael-yeadons-advarsel-til-menneskeheten/
1 Like

…one of my former supervisors said that I had a remarkable facility that stood out above
the ordinary things you’d have to do to be a vice president or CEO. And he said that I was able to spot patterns in sparse data earlier than the pit my peers did. So when there was not enough data for most people to judge what was going on, I would often be able to see it, I could see a pattern forming when there wasn’t quite enough information.

…this system has been put in place using lies. And it’s been put in place using lies for some purpose. And I believe that purpose is complete totalitarian control. And I think the purpose of that is going to be mass depopulation, I can’t think of a single benign interpretation for the simple creation of these top up vaccines, let alone the lies that surround them. And I’m absolutely terrified that the combination of vaccine passports and top of vaccines is going to lead to mass depopulation and deliberate execution, potentially of billions of people…

Yeadon burde ikke snakke om likvidering av milliarder av mennesker om han vil bli tatt seriøst.

Potensialet for langtidsvirkninger av injeksjonene vil kunne ramme milliarder av mennesker hvis det kommer virkninger som en svært høy andel eller eventuelt alle de som har blitt injisert bli rammet av. Hvis en slik langtidsvirkning medfører tidlig død så er potensialet for denne virkningen slik Dr. Yeadon sier han er redd for.
Problemet her er at det blir utført medisinske eksperimenter på milliarder av mennesker der alle eggene er lagt i en kurv.
Å nevne muligheten for at den kan finnes en spade hjelper ikke ved å kalle spaden for noe annet enn en spade.
Seriøse mennesker vurderer slike muligheter objektivt.

2 Likes

Joa, jeg er enig med deg at dette er verdens største medisinske eksperiment, men…

…deliberate execution, potentially of billions of people…

…er det han sa. Og det er ikke noe vanlige mennesker kommer til å svelge, sjøl om man kan dokumentere feks. Gates- og Rockefellerfamiliene sin interesse for eugenikk og depopulasjon. Om man vil bli tatt seriøst, så må man la være sine mest sensasjonelle hypoteser, tror jeg.

2 Likes

Men, det er jo netop hvad der sker Thormothr - likvidering af mennesker :sleepy:

Der er vist ikke mange nu, der er I tvivl om at det er netop dette vi nu oplever…ogsaa kaldet hvad det jo ogsaa er:

Den stoerste forbrydelse mid menneskeheden nogensinde :sleepy:

Mon ikke dette her, understoetter Dr Yeadon:

1 Like