Enormt naturinngrep: MDG vil bygge 2.000 havvindturbiner innen 2030

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne vedtok 28. mars 2021 et krav om at det må bygges 2000 vindturbiner i havet utenfor norskekysten innen 2030. NTB skriver:


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/03/enormt-naturinngrep-mdg-vil-bygge-2-000-havvindturbiner-innen-2030/
1 Like

Forskning ved NTTU har vist at oppgradering av eksisterende vannkraftverk vil gi 22-30 TWh, og selv bygging av noen vannkraftverk til vil gi minimale naturinngrep sammenlignet med storskala vindkraft. Havvind anlegg er derfor helt unødvendig og miljøødeleggende for kysten, ikke bare for fisket. Har ikke MDG satt seg inn i hva det innebærer å bygge bare en enkelt monstervindkraftturbin? Til havs blir også vedlikeholdsutgiftene enda høyere enn på land.

Det eneste MDG oppnår, er å legge mange flere milliarder i lommene på vindkraftbaronene, mens utgiftene betales av folket, og kysten med flora og fauna blir påført store ødeleggelser. Det er nesten utrolig at et politisk parti med miljø i navnet kan vedta noe slikt i partiprogrammet. Samir Amin sa det best: “Hele det parlamentariske systemet er korrupt, og det representative demokratiet er bare et spill”.

2 Likes