Forsvarsdepartementet presser fram et nytt digitalt overvåkningssystem – partiene er tause

Forsvarsdepartementet besluttet i forrige uke at to kapitler i etterretningstjenesteloven skal tre i kraft fra nyttår. Det er disse kapitlene som tar for seg det omstridte etterretningssystemet «tilrettelagt innhenting». Systemet vil gjøre det mulig for Etterretningstjenesten å samle inn og gjøre søk i enorme mengder kommunikasjonsdata. Dette skriver NRK, som en av de få mediene som omtaler dette kvantespranget for politistaten i Norge.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/forsvarsdepartementet-presser-frem-et-nytt-digitalt-overvakningssystem-partiene-er-tause/

“Alle søk etter data må være godkjent av en domstol, og all bruk bli underlagt uavhengig kontroll.”

Styrker evnen til å motvirke trusler - regjeringen.no

1 Like

I repeat; it’s getting crazier and crazier out there. But we will get through this. I promise :slight_smile:

2 Likes

Og hvem var det du siterte der? :face_with_monocle:

2 Likes

Lorie Ladd :slight_smile:

3 Likes

Tjah og, som dette “fine” system virker I realiteten, ville I alle kunne laese om, om I saa de mere end 300.000 siders direkte loegne om min person, der ligger hos mine advokater her I Irland. Og, Jeg er bare et ud af tusinder med lignende oplevelser fra set lille sataniske Helvede

Loegne opfundet og placeret I dette digitale “system” af Danske mentalt retarderede kriminelle psykopater, ansat I boerne-sex-slave-handlernes “system”, hvilket er muligt I doeds-lejren, hvis blot de har et Dansk CPR nummer (person nummer)…

I overvaagnings Staten DK, har en ansat hos doeds-lejrens Ombudsmand - Jens Moeller, gennem de seneste 10-15 aar, rejst rundt der, og har undervist Offentlige myndigheder, advokat- samt bank- “administratorer” og lignende menneskeligt affald I, hvordan de skal misbruge deres digitale over-vaagnings-systemer og, paa den maade stjaele ALT fra borgerne via de Danske borgeres digitale identitet samt, rette det digitale “system” til med falske paastande om borgerne, saa beviser for deres forbrydelser er - naesten - umulige.

Jeg har stadig mit Danske statsborgerskab - fordi jeg VIL have min pension derfra naar den dag kommer (naesten 25 aars tvungen opsparing) og, har heldigvis fysiske originale dokumenter der beviser jeg har optjent denne… Min 6te sans fortalte mig heldigvis at jeg skulle soerge for at faa alt dette UD derfra - mon ALLE mennesker der naaede at komme UD af lejren, fik alt deres med? Jeg tvivler og, jeg ved desvaerre at Danmark stort set ikke betaler folks pension, opsparinger, ejendomme etc hvis de har forladt den lille KZ-lejr.

Et par smaa eksempler her, paa hvad Disse Sataniske Danske galninge er villige til at goere, for at stjaele folks penge:

I Thailand blev en Dansk mand tortureret ihjel, saa en Dansk kommune kunne stjaele baade hans farm og sommerhus og, hans kone som ikke var “rigtig” Dansk, blev voldtaget ihjel.

Flere mennesker rundt I verden, har mistet deres ejendomme I DK paa lignende maade…Jeg selv har nu en faengsels-dom I DK - for en - af den Danske nazi-Stats Advokats ansatte’s 100% falske paastande om en forbrydelse, jeg skulle have begaaet der, men’s jeg reelt laa I en MRI scanner hjemme i Dublin. Trods mine beviser paa samme, skal jeg alligevel I faengsel der, skulle jeg finde paa at vise mig har jeg faaet at vide af deres saakaldte “justits-ministerie”* De har indroemmet at ja, de er klar over, at alt jeg siger er korrekt men, “vi” skal jo alle daekke over de Koloniale og nu digitale doeds-lejr-praester og myndigheder…“amen”…de skal jo bruge pengene (vores) saa de kan rejse rundt I verden og voldtage smaa boern - ofte saa slemt, at de ogsaa mister livet…yrgh :face_vomiting:

Digitalisering er godt naar det bliver brugt etisk korrekt… de Danske mentalt retarderede psykopatiske praester og andre myndigheder aner intet om etik og, jeg spoerger nu:

Er det Norske “system” anderledes??

  • Jeg satte “justits-ministerie” I " " fordi, Danmark absolut intet reelt rets system har - ALT er loegn og svindel 100%
2 Likes

Ja Anki - det er sandt - og jeg taenker ofte, om en ting der maaske vil hjaelpe lidt I den rigtige retning, kan vaere at begynde at latterliggoere psykopaterne… ganske enkelt, hver gang et nyt flintrende galt tiltag kommer, da simpelthen latterliggoere det helt vildt og selvfoelgelig aldrig overholde disse vanvids-tiltag…

1 Like

Vel, kan nesten se ut som om den åndelige evolusjonen Lorie snakker om på nettet har stoppet opp for lenge siden. Men man skal ikke utelukke at hvis det skjer så blir det mye på en gang.

1 Like

Jada, det kan se krevende ut når man kikker seg rundt i 3D-matrix. Men det påstås at all gørra må opp på bordet for at vi skal kunne se den. Og uten at vi ser den kan den ikke transformeres til lyset. For min del er jeg ikke ett eneste sekund i tvil om at det vi står i nå er The Great Awakening. Vi fikser dette! :heart:

2 Likes

Er de Norske “system” anderledes??
Samme situasjon Jette. Begge land er infiltrert av “kongelige” sørfra, kall dem gjerne Rothschilds.
Rettsapparatet er selvfølgelig også smittet.
Nå har jeg søkt og søkt etter en kilde angående dronning Margrethes signering av lov om internering av hennes egne undersåtter. I stedet bare positiv omtale og pro kongehus propaganda i søkeresultatene (Google og Duckduck).
Så i begge land er coronaviruset i realiteten de coronerte med lydige folke- og storting som slangehaleheng. Med flere…
Screenshot_20200318-183904
20210904_221727

2 Likes

Netop Royalrealityblog!!

En af mine Irske veninder har en mand, der nogle gange har vaeret I Verdens aeldste koloniland I forretninger og, de seneste gange han har vaeret der, er han kommet hjem med bemaerkningen, at “De er godt nok noget glade for deres Dronning, de Danskere”…

Det er ikke det at han siger det men, maaden han siger det paa, der har faaet min veninde og jeg til at reagere. Han siger ikke noget ondt om Danskerne men, jeg ved han ikke kan lide deres maade at behandle andre mennesker paa …Jeg er 100% enig!

En anden bekendt, direktoer for en stor fabrik, som ogsaa har en Dansk afdeling, trak allerede for 10 aar siden, den Irske afdeling ud af aftalerne med DK og flyttede andetsteds. Hans kommentar var, at Danskerne er racister - og, racismen kommer fra toppen I deres virksomheder…

1 Like

Tak for “like” Royalrealityblog.

“Problemet” for Danskerne er desvaerre, som vi begge ved, at de ikke kan stoppe naar de foerst er kommet I gang, hvilket jo trist nok, er det der goer dem “kendte” over det meste af vores planet eller, maaske jeg hellere skulle have skrevet berygtede :sleepy:

Saa sent som I morges, faldt Jeg over en kort artikel, hvori Ida Auken (Social Demokraterne) pure naegter nogensinde at have sagt, hvad vi ALLE saa hun sagde I the Corbett report om The World Economic Forum for ganske kort tid siden… og, naar en “rigtig” Dansker - Ida Auken selv, nu siger det altsammen er FALSK, jamen saa SKAL vi jo alle tro paa det. .:sleepy:

Tilbage I 2015/16 lavede jeg et kontrakt job for et firma her I landet…hos dette firma’s nabo firma fik jeg at vide, en ung Dansk kvinde var ansat. Siden Danmark startede sin galskab flere aar foer da, da havde ingen I dette firma hoert den unge Dansker sige et eneste ord…hun passede sit job, - kom hver morgen og, gik hjem hver aften - uden et eneste ord og, uden et eneste smil…altid bare tavs…:sleepy: Fakta om hende var, at da hun startede hos det firma, var hun en glad og aktiv ung kvinde…ikke laengere jo …saa forfaerdeligt… Jeg moedte hende aldrig…

Et land, der behandler baade sine egne og andre, som Danmark har gjort de seneste 20 aar og, stadig goer Royalityblog, det er desvaerre et land uden nogen som helst form for vaerdi - slet ingen…:sleepy:

Jeg kan huske, et eller andet sted, at have laest, at omkring det tidspunkt den Trans Atlantiske Slavehandel startede, da forsvandt ca en fjerdedel af befolkningen fra Danmark. Jeg kan desvaerre ikke huske kilden og, kan derfor ikke dokumentere min paastand men, har ingen problemer med at tro paa sandheden I det og, taenker ofte paa, hvor mange der har forladt stedet indtil nu, denne gang…maaske vi aldrig faar det at vide…

Det er klart politikere og oligarker støtter nye overvåkingsystemer rettet mot vanlige borgere
som sikkert føles stadig sterkere kritisk til deres bedrag og lysskye virksomheter.
Fra nazivaxipass til overvåking av absolutt alt. Alt inkluderer personers helse i digital detalj, jeg så en kommentar på at kroppsvæskenes tilstand
inkluderes: “må jeg nå også pisse på min Iphone?”

“If the WEF projection should come true, people would have to rent and borrow their necessities from the state, which would be the sole proprietor of all goods. The supply of goods would be rationed in line with a social credit points system. Shopping in the traditional sense would disappear along with the private purchases of goods. Every personal move would be tracked electronically, and all production would be subject to the requirements of clean energy and a sustainable environment.”

" Beyond Privacy and Property

In a publication for the World Economic Forum, the Danish ecoactivist Ida Auken, who had served as her country’s minister of the environment from 2011 to 2014 and still is a member of the Danish Parliament (the Folketing), has elaborated a scenario of a world without privacy or property. In “Welcome to 2030,” she envisions a world where “I own nothing, have no privacy, and life has never been better.” By 2030, so says her scenario, shopping and owning have become obsolete, because everything that once was a product is now a service."

https://mises.org/wire/no-privacy-no-property-world-2030-according-wef/feed

2 Likes

Hehe - jeg “pissa på” min Iphone for 6 år siden, meaning den ble etterlatt der i 2015. Befriende :upside_down_face:

2 Likes

Netop Royalrealityblog :face_with_hand_over_mouth:

Det var jo saa noget af det hun nu pure naegter nogensinde at have sagt…blot for fornoejelsens skyld, her omtalte Corbett report hvor hun jo netop taler om mangel paa ejendom af noget…folk kan da bare lease…Iflg Auken…som jo altsaa aldrig har sagt hvad du her ser…hm:

Episode 403 – Meet the World Economic Forum : The Corbett Report (dette er nu - “overraskende” slettet fra YouTube)

Og her er saa artiklen fra I morges - nyeste nyheder om hende - I hvert fald I morges:

Og, hvad property angaar, saa ser det jo nu netop ud til, at I hvert fald “store” DK, nu er lynhurtigt paa vej fremad, paa helt samme facon, som de jo blev tvunget til at holde pause fra I 1917 (udenfor - aldrig I DK hvor slaveriet jo stadig florerer for de 98-99% som er ejet og opfattet som “property” af bl.a Ida Auken) og, de mener jo nu, at eje alt vi andre reelt ejer eller rettere, de stjaeler da bare alt vi ejer…???

De er reelt dygtige til en eneste ting Royalrealityblog og, det er netop slaveri af alle arter - specielt af deres egne - tror de!! Saa smaa - saa helt uendeligt smaa de er…men, de har ALDRIG proevet andet…:confused:

Jeg kan ikke huske om jeg har fortalt, jeg for nogle aar siden moedte en teolog fra et andet Kontinent som spurgte mig:“De kom aldrig op Jette, vel!?” Jeg moedte blot hans oejne og, tror ikke det var noedvendigt med andet…og, den anden tidligere Danske kvinde jeg moedte I London, som sagde:“Danmark er, hvor Danmark altid har vaeret og, hvor Danmark altid vil vaere” - ja Royalrealityblog, det ER Danmark nemlig…saa uendeligt trist…og, mon ikke ogsaa lige netop dette, kan vaere den reelle aarsag til forskellen paa de 2 lande jeg har mest tilknytning til?

Danmark, som Danskerne meget sjaeldent kommer tilbage til hvis vi er flyttet vaek og, Irland som vi altid kommer hjem til naar vi har vaeret vaek!? Dette goer ikke Irland perfekt - bestemt ikke men, det er hjem og, lige netop deri er forskellen for, Danmark oensker os ikke hjem…oensker kun sig selv og den lille “elite” som uendeligt mange andre lande kalder "the insane few who control everything and, the Danes who let them, as they have never tried anything else…":sleepy:

Det er sandt Thormothr.

Danmark, som jeg tror vi begge er klar over, er jo en “fin” lille forraeder og, udleverede for kort tid siden, stort set ALT* om baade deres egne borgere samt alt om sine babolande til dem de kalder for, deres “naermeste allierede” USA

En * ud for ordet ALT - ganske enkelt, fordi Jeg sidder med nogle meget personlige dokumenter her (eller rettere, min advokat har dem), hvori alt netop er forfalsket 100%
Se - Jeg var Jo god, at faa ALLE mine personlige dokumenter, af alle slags - UD derfra, saa nu har de bare lavet nogle 100% falske papirer om min person, saa deres “naermeste allierede” kunne faa alt de bad om :sleepy:…min advokat har de falske dokumenter, som Jeg fik indsigt I…og, har ligeledes mine originale dokumenter som Jeg Jo heldigvis selv fik ud - de 2 er vidt forskellige - dem Jeg selv fik ud er heldigvis originale dokumenter hvorimod “indsigten” er en kopi. Godt for baade Domstolene og Jeg!!.

Resultatet er, at INGEN borgere I eller fra Danmark nu ved, hvad vi kan blive udsat eller beskyldt for I bl.a. USA eller, hvor USA nu har videregivet/solgt vore private oplysninger til…saa “professionelle” de da er de Danskere, ikke sandt :-1:

Det med at overholde the GDPR Regulation What is GDPR, the EU’s new data protection law? - GDPR.eu er bare ikke lige noget de Danske “administratorer” har lyst til og, som vi Jo alle nu er klar over, hvis en Dansker I Danmark ikke har lyst til noget, saa fjerner det det bare eller, laver egenhaendigt de Europaeiske love om eller, bare vender det hele op og ned “for sjov” og, saa skal hele Verdens befolkning overholde Danmarks “love” som jo paa den maade, skifter som vinden blaeser…:fu::fu::fu::fu:

Hvordan definerer man psykopater af en kaliber som de Danske “administratorer” mon??