Indoktrineringas psykologi: Covid-narrativen er massehypnose

Mattias Desmet er professor i psykologi ved Ghent University i Belgia. Han fokuserer på ting som massedannelse, totalitarisme, massehypnose, indoktrinering og i utgangspunktet hvordan menneskesinnet fungerer.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/indoktrineringas-psykologi-covid-narrativen-er-massehypnose/
1 Like

Velkommen etter.

Jeg er pålogga f*ckbook to uker i mars pga verdens lengste hundeløp, og 4. mars i fjor skrev jeg dette:

“80% of all sick people heal by themselves, 15% need medication and 5% need to have hospital attention. All 17 people who died already, had advanced health issues. No healthy person who caught the coronavirus has died. It’s an alarm with no foundation. In the beginning they reacted the way they did because they didn’t have any real information about the virus. But after seeing what it is, the information is too exaggerated. ~ Italian governor Zaia*

Corona virus = rigged media hype. Folk i frykt er enkle å kontrollere. Det skulle ikke forundre meg om de har tenkt å teste ut Martial law på oss bleknebbede pyser. Ugh."

2 Likes

Her er videoen (som ikke overlevde RSS-feed’en):

Psykologen Mattias Desmet har også en master i statistikk. Sjøl om Covid-19 viste seg å være mye mer ufarlig enn de første modellene tilsa, så fortsatte tiltakene akkurat som før. Desmet sier at dette ble et vendepunkt for ham og at han begynte å se på pandemien gjennom øynene til en psykolog.

Desmet snakker om fenomenet “mass formation”, som han mener kan oppstå i samfunnet dersom det er mye av disse fire betingelsene i samfunnet:

  1. lack of social bond
  2. lack of sense or meaning
  3. a lot of anxiety or free floating discontent
  4. a lack of free floating frustration and aggression

Når disse betingelsene er møtt, kan noe typisk skje i et samfunn, sier Desmet. Dersom et narrativ blir presentert gjennom massemedia som peker mot et objekt for frykten og samtidig en strategi for å hanskes med objektet for frykten, så kan det være stor villighet i befolkninga til å gå med på narrativet. Man får både en strategi for å bekjempe frykten og samtidig et sosialt bånd til alle andre som er med på narrativet - sammen fører dette til en “mental intoxication of connectedness” som gjør at folk kjøper narrativet sjøl om det er absurd. Å følge narrativet blir som et ritual.

You can even say about rituals, that the more absurd they are from a practical perspective, the better they function as a ritual. Because then, the more absurd they are, the more purely it becomes a sign that shows that you belong to a group.

~ Mattias Desmet, klinisk psykolog

2 Likes