Ingrid (27) ble voldtatt i sitt eget hjem

Ute er det blitt mørkt. Ingrid sitter hjemme i bokollektivet sitt i Porsgrunn og gjør de siste forberedelsene til morgendagens eksamen. Det er fortsatt tidlig kveld da det plutselig ringer på døren. Utenfor står det en ung person [17 år]. Hun husker en mørk hettegenser og dongerijakke. Han sier han trenger hjelp. Personen som står utenfor, har Ingrid aldri sett før. Han er bare en tenåring.
-Det jeg så, var en ungdom som trengte hjelp. Mitt instinkt var å prøve å finne en måte å hjelpe ham på, forteller Ingrid. Han får derfor komme inn i gangen i huset.
(…)
Det er snart fire år siden Ingrid ble utsatt for en brutal voldtekt i sitt eget hjem. Overgriperen ble dømt til fengsel, men Ingrids liv har forandret seg totalt. PTSD, arbeidsavklaringspenger, antidepressiver og voldsalarm er blitt en del av hverdagen.
(…)
Før overgrepet tok Ingrid en master i forebyggende arbeid med barn og unge. Bare to eksamener og masteroppgaven gjensto. Ingrid er utdannet barnevernspedagog, og jobbet på en barnevernsinstitusjon ved siden av studiene.
-Nå vet jeg ikke om jeg klarer å jobbe med det jeg har tatt en fem års utdanning til.
Drømmen var å søke seg inn på politistudiet når masteroppgaven var levert, for å kunne jobbe forebyggende innen ungdomskriminaliteten. I dag får ikke Ingrid utvidet helseattest som hun trenger for å søke politihøgskolen.
(…)
Da saken først gikk i Nedre Telemark Tingrett, fikk Ingrid vite det hun regner som det verste som kom frem i rettsaken. I en periode over 2,5 måned før overgrepet hadde personen som voldtok henne søkt målbevisst etter voldtektsporno. Siste gang var natten før overgrepet.
17-åringen ble i tingretten dømt for voldtekt, i tillegg til andre vold- og narkotikalovbrudd, med en fengselsstraff på 5 år, hvor 3 av dem var betinget. Han anket saken, og i Agder lagmannsrett ble han dømt til 4 års fengsel, hvor 2 var betinget.
(…)
Sommeren 2021 fikk Ingrid ved en tilfeldighet vite at mannen som sto bak overgrepet hadde sluppet ut av fengsel. I tillegg var han nå bosatt i nærområdet. Beskjeden kom som et sjokk på henne. Heller ikke bistandsadvokaten hennes hadde fått beskjed om dette.
-Varsling vil være basert på skjønn og en konkret, helhetlig vurdering, ikke rutinemessig, sier Paal Espen Hambre, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet.
Beskjeden om at mannen var ute av fengsel, gikk hardt inn på Ingrid. Hun fikk raskt innvilget voldsalarm.
(…)
Like etter at den domfelte hadde sluppet ut av fengsel, gikk Ingrid, som allerede var sykmeldt, på en skikkelig smell. Hun begynte å slite med søvn og angst. Hun turte ikke være i leiligheten sin, og bodde stort sett hjemme hos kjæresten. I mars 2022 ble Ingrid også lagt inn på psykiatrisk avdeling i 3-4 uker.
-Selvbildet var knust, og jeg var svært deprimert, forteller hun.
(…)
Fire år etter overgrepet sliter Ingrid fortsatt mye med det hun opplevde den marsdagen da hun prøvde å hjelpe nok en ungdom. Men det finnes også små lysglimt. Ingrid forelsket seg på nytt, og i dag bor hun sammen med kjæresten og hunden Charlie. 27-åringen forteller at hun har fått god hjelp fra både helsevesenet og NAV.
-Jeg vil at folk skal vite at det finnes god hjelp der ute.
Ingrid har forstått at overgrepet ikke var hennes feil. Hun har åpnet seg mer for familie og venner. Kreativiteten har også kommet smygende tilbake. Hun orker litt flere sosiale aktiviteter.
-Jeg prøver å ta en dag om gangen. Jeg skal tilbake dit jeg var.