Oppsigelse av skeptikere

Helsevesenet ønsker ikke ansatte som tenker selv, eller argumenterer med logikk. De ønsker roboter.
På tide at folk i helsevesenet sier opp selv, hvem vil ha en så diktatorisk arbeidsgiver ?

5 Likes

Viktig å presisere at hun (offisielt) ble oppsagt fordi hun brøt regelverket på arbeidsplassen hos Gran kommune:

– Den ansatte har brutt reglene om bruk av munnbind, og ikke hatt dette på i alle situasjoner hvor dette har vært et krav, sa rådmann i kommunen Torbjørn Hansen til NRK.

Man kan jo ane at det ikke bare var bruk av munnbind som virket inn på kommunens valg om oppsigelse, men hvis hun hadde fulgt reglementet til tross for at hun protesterte mot det som privatperson, så hadde hun stått mye sterkere juridisk.

…forresten hjelper det ikke med å overbevise det offentlige Norge ved å rope i CAPS LOCK:

“NEI TIL LOCKDOWN!!!”


Nå kan kvinnen vente seg 3 måneder uten dagpenger fordi hun “kan sies å være skyld i oppsigelse”. Om det ikke finnes ledig ordinært arbeid som ikke strider mot hennes samvittighet, eller om hun er utbrent eller har redusert kapasitet pga. udokumenterte helseplager, så kan hun forvente seg økonomisk usikkerhet og ytterligere kronisk stress. På denne måten har Gran kommune svært stor makt over livene til sin arbeidsstokk (og enda mer de som ikke inkluderes i arbeidsstokken).

Her var det snakk om en institusjon for psykisk utviklingshemmede. På naturlig vis er det familier som er ansvarlige for å passe på sine egne medlemmer. Dersom t.d. foreldre og barn får hver sin grunninntekt, så vil det bli mindre terskel for å sende folk av gårde til institusjon.

Og dersom hver og én hadde fått ei grunninntekt, så hadde ikke Kongeriket Norge’s skuffling av statens inntekter til egne og “private” institusjoner tjent som et like stort middel for maktutøvelse (feks. kontrollere lydighet).


p.s. vennligst velg kategori for innlegg

3 Likes

Grunninntekt er et spennende tema og absolutt noe å vurdere. Kommer nok veldig an på hvem som forvalter ordningen.

Man kan argumentere for at en UBI skaper et avhengighetsforhold til staten, men også en opplevelse av medeierskap og ansvar. Dette kan være positivt dersom staten er liten, veldrevet, og innbyggerne kjenner seg tilhørende et godt fellesskap med felles ressurser, mål og verdier.

Slik staten opererer i dag (overstyrt av internasjonale, delvis skjulte aktører/interesser), er jeg dog redd en slik ordning vil skape et sterkere Herre/slave-forhold, der grunnintekten fort kan ta form av en pisk heller enn gulrot.

Jeg er veldig FOR konseptet på mange plan, men tror dessverre aldri i verden det hadde fungert med dagens røvere ved roret.

5 Likes

Om grunninntekta er universal, dvs. for alle, dvs. ubetinga, så er den de facto ikke kontrollert.

1 Like