Japan: Ingen nedstengninger, og laveste dødsrate på 11 år

Fra Derimot.no.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
"Japans totale dødsrate var 0,7% lavere enn året før til tross for manglende nedstengninger. Antall mennesker som døde i Japan i 2020, falt 0,7% fra året før til 1.384.544. Dermed er 2020 det første året med nedgang i dødstallene i Japan på 11 år, kunngjorde det japanske helse-, arbeids- og velferdsdepartementet mandag i sin midlertidige statistikkrapport.

Reduksjonen kan ha blitt påvirket av smitteverntiltak, som håndvask og bruk av masker, som svar på COVID-19-pandemien. Fra januar til september 2020 opplevde Japan en generell nedgang i dødsfall fra influensa, lungebetennelse og andre luftveissykdommer.

Den foreløpige rapporten antyder en pause fra den stigende trenden de siste årene. Japan fortsetter å «gråne» og antall dødsfall har inntil 2020 økt med omtrent 20 000 hvert år. Nye ekteskap gikk også kraftig ned i fjor. Bare 537 583 par ble gift i Japan i 2020. Det er 12,7% mindre enn året før. Nedgangen skyldes trolig det store antallet bryllup som ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Japans befolkning er blant verdens raskest aldrende befolkninger og har svært høy levealder. Nedgangen i ekteskap forventes å presse Japans fødselsrate ytterligere ned i og etter 2021. Ifølge den foreløpige rapporten falt antall fødsler i 2020 med 2,9% til 872 683, noe som markerer den laveste fødselsraten som noen gang er registrert i Japan.

Den foreløpig rapporten inkluderer data for utenlandske innbyggere i Japan og japanske statsborgere som bor i utlandet. De endelige tallene vil bli enda lavere når de blir redusert til å omfatte bare japanske statsborgere i Japan. Departementet skal etter planen kunngjøre sin endelige rapport i september".

Kommentar:
Siden Japan har størst prosentandel av eldre av alle vestlige land, og dermed den største risiko-gruppen, er dødeligheten lavest til tross for ingen nedstengninger, kun 1% har (dessverre) fått Covid-19 “vaksinen”. Det samme kan sies om Taiwan, som ikke har hatt nasjonale nedstengninger, og bare 12 dødsfall som tilskrives Covid-19, og det med en befolkning på 23,5 million. Til sammenligning 737 her i Norge med en befolkning på 5,4 millioner. Kilde: Worldometer.

Munnbind som har 1000 ganger større maskevidde en diameteren på et virus i korona familien, sosial distansering og nedstengninger er bare skremselstaktikker for å få folk til ukritisk å ta mRNA-injeksjonen, som de egentlig skulle frykte. Den forandrer DNA for alltid og kan ikke reverseres, og individet får et redusert immunsystem, som krever vaksiner og medisinering for resten av livet, som er Big Pharmas ønskedrøm.

mRNA-injeksjonen desimerer sykelige, og forsterker underliggende sykdommer hos de med redusert immunforsvar, noe som beskriver de fleste eldre, og som er den globale storkapitalens ønskedrøm, for bare de som er produktive skal utgjøre slaveklassen i New World Order.