Klimaspørsmålet: FN bedriver historiens største bedrageri

Fra Vaken.se.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
Bedrägeriet blir tydligt.
Bilden av FN:s klimatarbete som ett enda stort bedrägeri förstärks kraftigt när man lyssnar till generalsekreteraren António Guterres anförande inför den samlade pressen vid konferensen i Madrid.

"Han sa att:

  • Klimatrelaterade katastrofer blir allt vanligare. Det är en lögn. Helt i strid mot faktiska observationer.

  • Klimatrelaterade katastrofer blir allt dödligare. Det är en lögn. Väderrelaterade dödsfall år 2018 var det lägsta sedan man började mäta för 100 år sedan. Då dog över en halv miljon per år i en långt minder befolkad värld, idag rör det sig om en liten bråkdel av det och trenden är konstant sjunkande.

  • Klimatrelaterade katastrofer blir mer destruktiva och kostsammare. Det är en lögn. Under senare år har försäkringskostnaderna för skador p.g.a. väderhändelser i relation till BNP sjunkit stadigt.

  • Torka i visa delar av världen ökar i alarmerande takt och förstör människors livsmiljö och hotar livsmedelsförsörjningen. Det är en lögn. Den högre koldioxidhalten ökar växtlighetens resistens mot torka och ökar växtligheten så att världens jordbruk slår rekord i stort sett varje år sedan decennier tillbaka. Det lite varmare klimatet gör även att nederbörden totalt sett ökar något.

  • Varje år, dödar luftföroreningar associerade med klimatförändringar sju miljoner människor. Det är en lögn. Det dör mycket riktigt sju miljoner människor, men av luftföroreningar p.g.a. att fattiga människor lagar sin mat och värmer sina bostäder med öppen eld inomhus. Det har inget med klimatfrågan att göra. Det är i sig orsaken bakom att länder som Kina och Indien fortsätter att bygga ut sin kolkraft och kraftigt ökar sina växtgasutsläpp för att bygga bort denna fattigdom och ge de fattiga tillgång till billig el.

  • Klimatförändringar har blivit ett dramatiskt hot mot människors hälsa och säkerhet . Det är en lögn. Det finns inga faktiska observationer som ger stöd för det påståendet.

Det Guterres säger är i grova drag detsamma som våra svenska domedagsprofeter Greta och Johan Rockström. Den bild man får av Guterres är att han, FN-byråkratin och de intressen som driver detta håller på med historiens största bedrägeri. Det har redan kostat människor i främst västvärlden tusentals miljarder kronor. Det lilla fattiga Sverige lägger idag på s.k. klimatomställning och bidrag till FN-byråkratins vidlyftiga leverne handlar om hundratals miljarder av våra skattepengar.

Detta i sig är en av grundorsakerna bakom nedrustningen av den svenska välfärden, eftersom Miljöpartiregeringen prioriterar att leva upp till de bedrägliga åtgärder som vi uppmanas till av FN-byråkratin. Detta trots att de svenska åtgärderna är totalt betydelselösa i ett globalt perspektiv.

Medierna medverkar i bedrägeriet.
Det kanske mest anmärkningsvärda efter Guterres alla lögnaktiga påståenden, är att inte en enda svensk journalist inom Public Service och MSM – SVT, SR, SvD, DN, DI m.fl. besvärat sig att faktagranska denna makthavare. Det är bara oberoende medier som bl.a. Swebbtv som tagit upp och påtalat att Guterres ljög inför pressen i Madrid. (Guterres anförande återges 31.50 in i filmen).

Klimatbedrägeriet har på detta sätt fått en annan skrämmande effekt på vårt samhälle. På grund av den masspsykos som etablissemangets medier medverkar till, är vårt demokratiska samhälle på väg att omvandla i fascistisk riktning med kringskuren personlig yttrandefrihet och risk för människor att förlora sin utkomst om man inte rättar in sig i ledet.

Vi som lyfter fram och fäster uppmärksamheten på alla de bedrägliga lögnerna från makthavare blir uthängda och skandaliserade på ett sätt som man bara ser i fascistiska diktaturer. Idag vågar ingen i Sverige som har en anställning i det offentliga eller i något av alla politiskt korrekta koldioxidmolekyljagande företagen, påtala dessa lögner utan att riskera sparken eller andra repressalier".

Av Lars Bern.

Originaltext: anthropocene.live, FN bedriver historiens största bedrägeri.

2 Likes