Kraftig nedgang i antistoffer etter sju måneder for de dobbeltvaksinerte

Antistoffnivået for dobbeltvaksinerte faller raskere enn forskerne tidligere trodde. Reduksjonen er hele 85 prosent for de som har blitt dobbeltvaksinert med Pfizers covid-vaksine og som ikke har fått infeksjonen. 


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/kraftig-nedgang-i-antistoffer-etter-sju-maneder-for-de-dobbeltvaksinerte/

Det må være en drøm for alle “forskerne” med så mange frivillige lab rats. Som de i tillegg slipper å fore og ryddde møkk etter.

2 Likes