Elefanten i rommet i vaksinepass-saken

Det er alvorlig når våre myndigheter velger å se bort fra medisinske fakta i en sak som vil gripe helt fundamentalt inn i borgernes grunnleggende rettigheter. Vaksinene mot Covid-19 etterlever ikke de krav man må stille til vaksiner som skal benyttes i kontrollsystemer som et vaksinepass. Det vitenskapelige faktagrunnlaget mangler fullstendig ved myndighetenes ønske om innføring av vaksinepass. Dette er faktum som må anerkjennes – elefanten kan ikke lenger ignoreres av våre myndigheter og media!


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/05/elefanten-i-rommet-i-vaksinepass-saken/
1 Like

At Norge har gitt seg over til EU er ikke det verste. At folket har gitt fra seg all makt, all suverenitet, all integritet til en gjeng med puddinger i tjeneste for den nye verdensorden - er alvorlig. Den dagen vi klarer å stable på beina litt mot og ryggrad er det bare å si nei til faenskapen. Akkurat nå sliter størstedelen av befolkningen med å prosessere selv de enkleste fakta og logiske resonnementer. Vi gikk fra sheeple til lab-rats på null komma svisj. Og når charter Svein gruser den (selvoppnevnte) medisinske “ekspertise” på tv i beste sendetid, veit man at verden er sprut hakkende sprø.

2 Likes

Hele rommet er fullt av elefanter😂

Man må begynne i den andre enden, målet har hele tiden vært digital ID (vaksinepass) derfor har man lansert en pandemi (influensa forkledt som noe annet)

Så nå må man selge inn ideen om at dette liksom beskytter befolkningen, noe det ikke gjør da virus stadig kommer i nye varianter og man aldri har lykkes å stoppe dette med noen form for vaksine tidligere…

Bedre om de var ærlige å sa det som det er, verdensøkonomien har ingen vekst og de på toppen ville at vi skulle trykke masse penger, skape gjeld som nasjonene ikke kan betjene, innføre et nytt system med totalovervåkning der ingen kan passere grenser eller kjøpe noe uten at de på toppen vet alt om deg…

3 Likes