Vaksinene gir økt risiko for hjertefeil blant unge mennesker. Sjøl hovedstrømsmediene må melde om dette.

For folk som følger faglitteraturen og har andre kilder til informasjon enn Dagsrevyen og hovedstrømsmediene har det vært kjent lenge. Vaksinene har alvorlige konsekvenser for svært mange. Ikke minst er det registrert en uvanlig økning av antallet hjertefeil og dødsfall på grunn av hjertefeil blant helt unge mennesker. Dette er mennesker som nesten ikke løper noen risiko for å bli sjuke av covid-19 i utgangspunktet, og som derfor ikke burde ha vært vaksinert.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/08/vaksinene-gir-okt-risiko-for-hjertefeil-blant-unge-mennesker-sjol-hovedstromsmediene-ma-melde-om-dette/
1 Like

Jaså. Så det er opplagt. For en hjernedød påstand. Sorry, ass… Men våkne og vettuge fagfolk har informert om farene ved denne jabben siden før de startet å putte dritten i folk. Alle som har giddet å grave litt nedover i dette kaninhullet har visst hva “de” holder på med. At “folk flest” fortsatt har bind for øya, patologisk tillitt til makta og ikke ett eneste kritisk spørsmål til noe som helst får de bare leve med. Men at steigan lirer av seg en påstand om at jabben hadde blitt stoppet umiddelbart hvis man visste; gå hjem og les deg opp, mister. Makan!

1 Like