Menneskeretts-advokaten Leigh Dundas har dette å si om Covid-vaksinene:

Fra Mercola.
Les hele artikkelen med video her.

Utdrag:
"The COVID-19 vaccine is an experimental medical protocol authorized only as an emergency use, yet schools are meeting with health officials and bypassing parental consent rights to set up vaccination clinics within schools’ walls — but human rights attorney Leigh Dundas is having nothing of it.

In this video Dundas emphasizes that the COVID-19 vaccine is an experimental procedure, and “you cannot mandate it, nor can you sidestep informed consent” — particularly with children. “There is a reason kids cannot smoke, drive, drink, have sex, vote or die for this country,” she says, and one reason is because they’re not mature enough to make informed, intelligent decisions. The same goes for choosing to line up for these experimental vaccines, she says.

“Hear me loud and hear me clear: We will not be morphing our school campuses into COVID vaccine centers for delivery of an experimental medical protocol that killed every damn ferret in the last animal study”".

Kommentar:
Det kan ikke rettferdiggjøres på noen som helst måte å gi barn spesielt en “vaksine” med eksperimentell mRNA, nanokomponenter og ukjente stoffer, injeksjoner som ikke er testet for langtids-virkninger og som er svært dårlig dokumentert. De vil gi mange hundre millioner eller milliarder barn disse injeksjonene.

Dette kan ikke kalles noe annet enn den største forbrytelsen mot menneskeheten noensinne. Det er ikke naivitet som ligger bak, dette er en befolkningsreduksjon og befolkningskontroll kamuflert som en
helsekrise, konstruert av en kabal bestående av totalt skruppelløse og kyniske billionærer og milliardærer, den globale storkapitalen bak New World Order.

1 Like