Så oppdaget også de store mediene Nakstads dobbeltrolle

Nakstad aksjonær i smittevernselskap som tyvedoblet omsetningen, skrev VG kl. 22.00 21. september 2021. Avisa fortsatte:


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/sa-oppdaget-ogsa-de-store-mediene-nakstads-dobbeltrolle/
1 Like

Før i verden var det en del folk som kunne connect the dots-øvelsen. De er nå en utdøende rase, så lame stream media kan skrive hva pokker de vil om denne bastarden. Spiller ingen trille :upside_down_face: :crazy_face:

3 Likes