Statens inntekt: skatt på atferd vs. inntekt fra naturressurser

Originally published at: https://www.sjølstyre.no/2019/07/13/statens-inntekt-skatt-pa-atferd-vs-inntekt-fra-naturressurser/

Om fellesskapet skal hente og fordele inntekt fra naturen og samfunnet på en fornuftig og moralsk måte, så må vi først forstå hvordan verda henger sammen. I et tidligere skriftstykke fant vi at naturen ontologisk sett tilhører ingen, men at det er en demokratisk og altruistisk løysing at naturens verdi tilfaller samtlige. I et annet…