Atferd må tilhøre en sjøl

Originally published at: Atferd må tilhøre en sjøl – Sjølstyre

I forrige skriftstykke fikk “den økonomiske liberalismen” gjennomgå for sin utdaterte oppfatning om at naturen kan eies av et mindretall. I dette skriftstykket skal sosialdemokratiet få gjennomgå for sin iver etter å eie folks atferd. Atferd? Ja, for alt vi kan kalle arbeid, fritidssysler og hvile er noen sin atferd. Vi gjør alltid på noe.…