Innleiing

Originally published at: Innleiing – Sjølstyre

Som nordmenn er vi medlemmer av en organisasjon kalt Kongeriket Norge hvis formål og vilkår er folkestyre; denne organiseringa må reflektere nordmenns vilje og interesser på en god måte for å kunne forsvares i sin nåværende form. Men Kongeriket Norge har ei styreform fra ei anna tid med en annen teknologi og andre avstander. Fortsatt…

En blogg med svært interessante/kloke tanker.
Jeg gleder meg til å lese mer.

1 Like