Nasjonalt sjølstyre avgrenser internasjonale interessekonflikter

Originally published at: Nasjonalt sjølstyre avgrenser internasjonale interessekonflikter – Sjølstyre

I det foregående har jeg fokusert mest på personlig sjølstyre (som likevel henger sammen med nasjonalt sjølstyre). Det jeg vil argumentere for her, er at nasjonalt sjølstyre er positivt for det overordna viktige i å avgrense omfanget av internasjonal organisering, for slik å avgrense muligheten for store internasjonale interessekonflikter. Nasjonalt sjølstyre definerer jeg som at…