Makt representerer og konsentrerer

Originally published at: Makt representerer og konsentrerer – Sjølstyre

Til nå har jeg gjort greie for hvorfor naturen må tilhøre alle og vår positive atferd oss sjøl, i en demokratisk og altruistisk modell. Men dette gir fortsatt rom for å organisere oss på vidt forskjellige måter. For å komme nærmere en god organisering, så må vi bedre forstå menneskelig organisering. Og da er vi…

1 Like