Kun sjølstyre er folkestyre

Originally published at: Kun sjølstyre er folkestyre – Sjølstyre

Jeg har vist at naturen må tilhøre alle, og vår positive atferd oss sjøl, om vi ønsker å organisere oss innenfor en altruistisk og demokratisk modell. Videre er det sentrale problemet ved menneskelig organisering at makt har en tendens til å konsentrere og ikke reflektere interessene til de utenfor maktens kjerne. I dette skriftstykket vil…