Naturen tilhører ingen/alle

Originally published at: Naturen tilhører ingen/alle – Sjølstyre

I innleiende skriftstykke skrev jeg at vi trenger en rasjonell, politisk modell hvor verdien av naturressurser brukes til ubetinga finansiering av infrastruktur og borgerlønn. Jeg kaller denne modellen “sjølstyre”, og vil nå vise det grunnleggende perspektivet til bunns for denne modellen. For å komme til enighet om ei løysing på politiske problemer, så må det…