Naturen tilhører ingen/alle

Originally published at: Naturen tilhører ingen/alle – Sjølstyre

I innleiende skriftstykke skreiv jeg at staten bør organiseres etter en modell hvor grunnrenta brukes til ubetinga finansiering av grunnstruktur og grunninntekt. Jeg kaller dette Sjølstyre-modellen, og vil nå vise det grunnleggende perspektivet til bunns for denne modellen. For å komme til enighet om ei løysing på politiske problemer, så må det finnes ei enighet…

«Vi er i dag opplyste nok til å forstå at naturen ontologisk sett tilhører ingen. Så for å svare Bastiat direkte: Jo, det er på grunn av at mennesket lager lover at (menneskelig) eiendom eksisterer!

…Så om ikke naturen kan tilhøre noen spesiell, hvem tilhører den da?

Ingen! «

Hvis ikke da noen gærninger prøver å etablerer en tro de formidler til sine « rever» ( eller sugefisk?):

Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:

“Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys… Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi… Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.” ’

’ “La meg utstede og kontrollere nasjonens penger, og jeg bryr meg ikke hvem som skriver lovene.” I nyere tid sa Richard McKenna, tidligere president i Midlands Bank of England, "De som lager og utsteder penger og kreditt styr regjeringens politikk og hold i hendene folks skjebne. "

De bryr seg ikke om hvem som vinner, fordi mens nasjonene låner store mengder penger til å drepe hverandre, gjør internasjonale bankfolk store mengder på penger fra rentebelastningene de gjør hver nasjon betale. De har også makt til å kontrollere krigsresultatet ved bare å kutte ut pengestrømmen de låner ut. '

The Federal Reserve – EricDubay.com