Till alla danskar (Jette I'm looking at you;))

<3

5 Likes
4 Likes

Danskerne I Danmark er jo ikke rigtigt kloge Butwhy!

Fra en del andre lande, har jeg gennem de seneste aar hoert foelgende (blandt meget andet lignende): “Det er ikke foerste gang vi har oplevet stedet tyraniseret af psykopater der oedelaegger baade stedet og deres egne der” og, jeg ser jo netop dette nu og, har set det i mange aar…:sleepy:

Derfor Butwhy - look at me all you want - you won’t find a Danish Colonial mindset here…only contempt for their psychopathic “leadership”…

“Amen” :blush:

1 Like

SAA fik jeg tid til at laese det ordentligt Butwhy og, det vi jo nu ser, det ER jo netop DK som det ALTID har vaeret og altid vil vaere, indtil vi forhaabentligt kan faa stedet LUKKET en gang for alle!

Gennem de sidste 15 aar ++ har vi ikke set andet derfra end netop medicinske forsoeg (super “sygehuse” alias KZ lejre), psykisk Vold og tortur, voldtaegter, aendring (medicinske tortur) med det HVIDE snit, af vidunderlige 100% raske mennesker, der er blevet hevet ud af deres karriere-job for at blive ‘lavet om’ til saakaldt “rigtige Danskere”, mennesker saelger sig selv og andre til sex-slaveri og, for kun et par uger siden, mente nogle Danskere, I en debat at boerne-sex-slaveri og trafficking bare skal lovliggoeres fordi, alle “prostituerede”(??) Selv har valgte - virkelig!?

Idioten kunne ikke svare paa, hvor gammelt et barn skal vaere for at “vaelge” at prostituere sig - en heller kunne der svares paa, hvordan et barn eller voksent menneske der er blevet bedoevet af diverse narko, selv kan have “valgt”…og, dette inkluderer boern og voksne fra mange lande Jo, -trafficked af bl.a. “advokaterne” Ulla & J.P. Back, de Danske Metodister +++ sikkert alle de andre Danske “Evangeliske Lutheranere”, private virksomheder og individuelle - og, altsaa 100% ondskab, perversitet, menneskehandel - og et had mod Menneskeheden HVIS lige intet Sted findes :sleepy::sleepy:

Lille Danmarks “foregang” I det 21ende aarhundrede, er Danmarks ALDRIG stoppede sex-slaveri, medicinsk tortur/forsoeg og menneske Handel o.lign. og, udfoert via stedets Koloniale nazi-“love” som stedet Jo netop heller aldrig har stoppet med at bruge :sleepy::sleepy:

For et par aar siden talte jeg med en Teolog fra et andet Kontinent som spurgte mig & citat:“De kom aldrig op Jette, vel!?” Citat slut. Nej, Danmark er nemlig aldrig kommet videre…sikkert I alle de aar stedet har eksisteret…og, de tjener stadig deres penge paa sex og slaveri - ikke fordi de er gode til det men, fordi det er det eneste de. Nogensinde er blevet underviste I… :sleepy:

Kort sagt,. Den Danske selvbestaltede “elite”, bestaar af de helt samme tyranniske familier, som den altid har bestaaet af og, den eneste forskel er, at de maaske, er blevet en anelse mere “smarte” - ellers intet…:sleepy:

Se ogsaa her:

Dette ER hvad ogsaa DK goer nu, mod ALLE I Danmark :sleepy:

Det kaldes og ER Folkedrab!!