Ved – en energiressurs foreløpig unndratt EUs kontroll

1 Like

Å frata folk retten til å fyre med ved er bare et av mange tiltak for å gjøre oss til slaver. Vi blir nok forsøkt nektet å dyrke egne poteter også snart (Agenda 2030). Under påskudd av at det kan være skadelig for helsen. GMO derimot… Folk skal eie minst mulig, helst ingenting. For å overvåke de som tar seg den frihet å fyre med ved, er det snakk om å bruke satellitter. For å gjøre befolkningen til slaver, brukes følgende konstruerte “verktøy”:

  1. Overvåking mot terror ol (9/11, 22. juli etc).
  2. Helse (covid-tullet, vaksinering, vaksinepass).
  3. Klimahysteri (vedfyring, co2, energi mm).
  4. Rasisme, LBQT, ytterliggående feminisme etc (hvor noen bare er rasister mens andre bare er ofre. Splittende særrettigheter, undertrykking av enkeltes hatytringer etc).

Alt dette har “eliten” og dens lakeier funnet på for å bruke mot befolkningen for å slavebinde den.

2 Likes

EU-kommisjonen vil begrense vedfyring innendørs i hele EU. De ønsker heller at folk fyrer med pellets. Dette er en del av EU-programmet «Green Deal». I utkastet til en ny EU-rapport kan man lese om planene. Den har tittelen: New EU Forest Strategy post-2020. Side 15 i rapporten:

Bruken av hele trær for energiproduksjon bør minimeres, noe som betyr at planting av trær for hensikten med bioenergi bør unngås, og bioenergi bør heller fokusere på treavfall og rester.

Det er heller ikke klart om EU ønsker et totalforbud eller om det vil bli gitt muligheter for unntak. Men det står at det i fremtiden ikke skal være tillatt med skogdrift i den hensikt å selge ved. Man skal ikke plante skog for å produsere ved.

Ingen fare…Vedum sikrer vedbrenning.