Visste WHO mange år på forhånd at vi ville få en pandemi i 2020?

Fra Derimot.no.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
WHO hadde planene klare da pandemien startet.

Visste WHO mange år på forhånd at vi ville få en pandemi i 2020?

24 JUNI 2021.

WHO laget en ny pandemiplan i 2014 gjeldende for 2015 til 2020.

Skrevet av St.

Pr. 2019 hadde WHO 194 medlemsland.
Navn: European Vaccine Action Plan (EVAP).

.

De fleste har nok lagt merke til at pandemisituasjonen, merkelig nok, er tilnærmet identisk i alle medlemslandene. Under svineinflunsapandemien i 2009 hadde man ikke kontroll på hverken media, befolkningen, finansieringen, samkjøring, intensiver eller definisjoner.

Pandemi – Wikipedia.

Spanskesyken var en verdensomspennende dødelig sykdom, en pandemi etter den gamle definisjonen. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde av en total verdensbefolkning på under 2 milliarder. I dag er det i verste fall snakk om kanskje 2 millioner døde av en befolkning på snart 8 milliarder. Derfor ble det lagt ned mye arbeide i å planlegge hvordan neste pandemi skulle håndteres på best mulig vis.

Gammel definisjon: Det første de fant ut var at endringen av pandemi-definisjonen måtte til. Noe som ble gjort i 2009 før svineinfluensaen. De fjernet definisjonen at en pandemi måtte føre til: « Enorme antall dødsfall og sykdom».

Ny definisjon: Etter 2009 så var det nok at det var et nytt influensavirus som spredde seg over store deler av verden. Det trengte ikke lenger å være et farlig virus.

Denne endringen vil gi et helsepolitisk grunnlagt for utvidet vaksinebruk til glede for «Big Pharma». (kommenter av red. i Derimot)

Så til målene i den nye planen.

 • Alle land må forplikte seg til, innen 2020, å få på plass en styrket lovgivning for massevaksinering.

 • Alle land må få på plass finansiering og de må utvikle å ta i bruk flerårige vaksineringsprogram.

 • Alle medlemsland må minst nå en 90 % dekning av en 3 dosers pandemi vaksine.

 • Alle landene må fokusere på å gjennomføre minst en 3 årig vaksinering ved neste pandemi.

 • Utvikle og stimulere til etterspørselen av rutinemessig barnevaksinering også for å inkludere nye og underutnyttede vaksiner i den nasjonale vaksinasjonsplan.

Naturligvis er også dette til stor økonomi glede for legemiddelprodusentene. (Kommenter fra red i Derimot).)

**Hvordan skulle man oppnå massevaksinering **?

Skremming må til for å få folk lydige og følge myndighetens ønsker.

 • Implementere kommunikasjonskampanjer og dedikerte mediekampanjer for å overføre informasjon som påvirker folks frykt og bekymring.

Les gjerne den en gang til; «Påvirke folks frykt og bekymring».

 • Få enkeltmennesker til å forstå verdien av vaksinering og å få de til å KREVE vaksinering.

 • Sørge for at forskningspraksis er på plass for å sikre bevisst informert kommunikasjon og meldinger.

 • Utvikle og spre publikumsmålrettet bevis på verdien og fordelene med vaksinering.

 • Formidle «bevis» for den brede effekten av immunisering for enkeltpersoner.

Hva måtte en ha på plass FØR en får til dette?

En trenger ledere for å få folk med seg.

 • Alle landene må få på plass en «ekspert»-komite innen 2020.

 • En må utvikle og engasjere meningsledere for å bygge en sterk allianse på alle nivåer. Nasjonalt og regionalt.

 • Utnevne en talsmann for å inkludere vaksinering i dagsordenen, i planer og politikk for bredere statlige og ikke statlige fora.

 • Opptrening av kjernepersonell i vaksinasjonsprogrammet og gi de verktøy for å bygge allianser, fremme vaksinering og legge til rette for utveksling av informasjon.

 • Deretter må det etableres og styrkes uavhengige rådgivende grupper om vaksinering, som gir evidentbasert politisk strategiveiledning til det nasjonale vaksineringsprogrammet for å sikre bedre troverdighet og styring.

For å holde kontrollen med dette skal en etablere og styrke overvåkingsmekanismer for å kontrollere all vaksineskepsis og all informasjon som ikke passer med målet.

Det er derfor viktig at en tar i bruk både media og internett for å overvåke og kontrollere all informasjon. Med SÆRLIG vekt på å utnytte sosiale medier.

Og her er hvordan grunnarbeidet skal foregå:

 • Utvide og utvikle læreplanene for helsepersonell vedrørende immunologi og vaksinering samt helsemyndigheter og helsefaglige foreninger.

 • Trene opp helsearbeider i risikokommunikasjon for å utnytte rollen de spiller som kunnskapspersoner for at de bedre skal takle vaksinenøling, vaksineskepsis og kunne fremme fordelene med vaksiner overfor pasientene.

 • Kartlegge og rekruttere nye budbringere om fordelene med vaksinering, slik som lærere, religiøse ledere, leger, helsepersonell.

 • Dyrke og utvikle forholdet til media, spesielt på nettet. Drive opplæring av disse med tanke på spredning av fordelene med vaksinering.

 • Engasjere, aktivere og støtte foreninger, akademiske institusjoner, sivilsamfunns organisasjoner, media og ledere for å ta til orde for verdien av vaksiner.

 • Utnytte rutinemessig vaksinasjonskommunikasjon og arv for å støtte ny vaksineintroduksjon.

PS! Husk at dette var planer FØR man visste hva man eventuelt skulle bekjempe, og dette var viktig at det skulle være klart til gjennomføring i 2020. (Og det var i 2020 en trengte planen. For et sammentreff!) (kommentar red. Derimot)".

EVAP: European Vaccine Action Plan 2015-2020 (who.int).

Ref pandemidefinisjon: Bulletin of the World Health Organization (who.int).

2 Likes

Regner med de folka følger med i timen :wink: Agenda 21 har vært ute i åpent lende siden 1992…

3 Likes

Ja og, saa vidt Jeg hoerte, saa lavede de den foerste “test” I 2001…

Og, naar jeg nu foelger “test-stedet” DK, jamen saa kan jeg tit, laese deres “nyheder” som er en 100% kopi af en af de gamle boeger Jeg har laest…lille DK foelger Altsaa et manuskript…som en uendeligt daarligt/ondskabsfuld “vittighed”…

Danskerne I DK er nu saa hjernevaskede og psykisk oedelagte, de ikke aner hvordan de bliver koert rundt I manegen og, de Danske “ledere” ligesaa…de tror stadig paa de nu rigtigt skal have gang I noget mere sex-slaveri, som Jo altid har vaeret deres ulaekre “speciale” og, de SER ikke hvordan de nu I stedet hjaelper USA til at overtage Europa, som vist netop ER plane - ikke paa grund af Europas undergrund men, fordi Europaerne generelt er uendeligt meget mere dygtige og vel uddannede end Amerikanerne…derfor mit forslag til overskriften “The open minds of Europe’” for, Jeg tror ikke paa krige mod hverken Kina eller Rusland…det er Europa men, de fleste Europaere vil ikke indse det og, er derfor relative “,lette” at overtage…!!

Hvorfor de Amerikanske baser Nord for Norge…??? Kan Russerne ikke se dem? Ved de det ikke eller…er der bred enighed om at tage de gamle koloni-magter NED - en gang for alle!?

I

1 Like