Det nye Stortingets syn på EU og EØS-saker

I april-juni ba Nei til EU partienes øverste listekandidater om å svare på seks sentrale spørsmål angående Norges forhold til EU. De har brukt undersøkelsen til å gi en oversikt over meningene til de nye Stortingsmedlemmene.

Hovedfunn

■ EU-medlemskap

NEI - 88
JA - 46

usikker/uten svar - 35

■ EØS-medlemskap

NEI - 46
JA - 85

■ Offentlig utredning av alternativer til EØS?

JA - 1/3 (Sp og SV er entydig for)
NEI - under 1/2 (det store flertallet i Ap sier nei)

(Sp og SV entydig for; det store flertallet i Ap sier nei.)

■ bruke vetoretten mer aktivt?

JA - 95 (56%)

■ Veto mot myndighetsoverføringa i EU’s 4. energipakke?

JA - 54
NEI - 60

usikker/uten svar - 55 (usikkerheta er særlig stor i Ap)

■ Vedta EU’s foreslåtte direktiv om lovbestemt minstelønn?

NEI - 104 (62%)

(Nei-flertall både på venstre- og høyresiden.)