Forslag til en mer demokratisk parlamentarisme

Det nåværende valgsystemet i Norge bruker sperregrense og utjamningsmandater, samt favoriserer valgkretser med mindre befolkning, noe som gjør at mandatene ikke representerer den faktiske stemmefordelingen til det norske folk. Her er de største skeivhetene fra stortingsvalget 2021, basert på en ren stemmefordeling for de 169 mandatene:

Senterpartiet hadde avrunda 23 stemmer, men fikk hele 28 mandater.
Arbeiderpartiet hadde avrunda 44 stemmer, men fikk hele 48 mandater.
Miljøpartiet De Grønne hadde avrunda 7 stemmer, men fikk bare 3 mandater.
Kristelig Folkeparti hadde over 6 stemmer, men fikk bare 3 mandater.
Demokratene hadde nær 2 stemmer, men fikk 0 mandater.
Pensjonistpartiet hadde over 1 stemme, men fikk 0 mandater.

Stortingsvalget 2021

Et nytt og demokratisk valgsystem

I et demokratisk system burde hver stemme telle like mye. Stortinget bestemmer den grunnleggende organiseringen av samfunnet vårt, og da bør ikke folk sine stemmer feies under teppet gjennom et rart og avleggs valgsystem. Samtidig er små partier sine budskap gjerne underkommunisert i media, mens partiene på Stortinget får drive “valgkamp” i 4 år frem til neste stortingsvalg. Jeg tror det er sunt for samfunnet at nye perspektiver og løysinger har lettere for å slippe til, og folk må i det hele tatt kjenne til et parti for å vurdere å stemme på det.

For å kombinere reell representasjon med lavere list, så foreslår jeg et nytt valgsystem der disse tre reglene gjelder:

Det er opp til hvert enkelt parti hvordan de velger sine representanter.

For å få 2 eller flere mandater, så må man minst oppnå den tilsvarende brøkdelen stemmer av de 169 mandatene.

Døme: Om et parti får 7,3 eller 7,7 av 169 stemmer, så får de 7 mandater. Partiet må ha minst 8/169 stemmer for å få 8 mandater. Altså blir brøkdelen stemmer avrunda nedover.

Utjamningsmandatene går til de partiene med under 1/169 stemmer som har flest stemmer.

Forklaring: “Overskuddet” av mandat (fra at de store partienes brøkdel blir avrunda nedover) blir fordelt på de minste partiene med flest stemmer.

Jeg lagde oversikta nedenfor for å vise dette årets mandatfordeling med foreslått valgsystem. Derimot ville nok valgsystemet stimulert til flere grasrotbevegelser, og slik endra valgresultatet.

p.s. med 12 parti med over 1/169 av stemmene, så vil du gjennomsnittlig få 6 utjamningsmandat. Det er tilfeldig at det i år ble hele 9 utjamningsmandat med det foreslåtte systemet.

p.s.s. jeg foreslår også at blanke stemmer blir representert med tomme stoler på tinget.