Guldvog: – Ikke sikkert vi kan stemme fysisk i år

Vi har sett det komme, men nå er det offisielt. Vår nye regent, Bjørn Guldvog, sier at det ikke er sikkert at vi kan stemme i valglokaler i år. Men professor Bernt Aardal sier det er umulig med elektronisk stemmegivning 13. september.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/guldvog-ikke-sikkert-vi-kan-stemme-fysisk-i-ar/
3 Likes

Ingen overraskelse dette. Dette kan det bli valgkaos av, noe som de vet utmerket godt.

3 Likes

“Under ett år tok det å transformere Norge fra en demokratisk rettsstat til en dobbeltstat der rettsstaten er underordnet smittevernstaten.”

Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett, UiO


“Adgang til stemmelokaler vil gis til de som dobbeltvaksinerer seg innenfor et tidsrom på 6 måneder før 13. september.”

Bjørn Guldvog, Helsekongeriket Norge

(falsk sitat, enn så lenge)

4 Likes

I kan vel laane USA’s “super-duper” system…

Saa kan ogsaa Jeres “elite” jo selv bestemme udfalder maaneder I forvejen :thinking:

1 Like

USAs superdupersystem er her allerede:
https://www.smartmatic.com/us/case-studies/article/norway-2018-empowering-finnmark-citizens-through-online-voting/

Jeg ser ingen grunn til å tro at hverken galluper eller valgresultater er, og har vært på mange år, sannferdige her heller. Stadig tilvekst av nye partier er bare med på å fraksjonere politikken hvilket gjør det enklere for våre eiere å ubemerket styre oss dit de behager.

1 Like