«Det var ikke tilfeldig at mange østtyskere følte at de befant seg i DDR 2.0»

«Pressefrihet og ytringsfrihet finnes selvfølgelig fortsatt, men hvem som får lov og ikke får lov bli hørt, avgjøres ikke av en vanlig domstol, men av en usynlig gruppe tekniske oligarker som står over loven,» sa journalist og forfatter Mathias Bröckers i et intervju med oss. Et intervju om hvordan pandemien rapporteres, kampen for dominans over hvordan verden skal tolkes, og «desinfeksjon av menings-spekteret».


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/det-var-ikke-tilfeldig-at-mange-osttyskere-folte-at-de-befant-seg-i-ddr-2-0/

Jeg tror heller det er fordi teknologien er der; alle kan opprette en blogg eller et nettsted, og alle har råd til det.

Siden tidenes morgen har makta måttet leve med motmakt, kultur med motkultur, ingen har kunnet føle føle seg trygge på noe som helst. Det har nok å gjøre med hvordan mennesket er skrudd sammen. Det har vært slik så langt vi kan spore det bakover i skriftkulturen og i myter.

I moderne tid har selvfølgelig tradisjonelle media også motstemmer, men det som kanskje er nytt da, er den enorme diversiteten det frembringer - og dette kan vi takke teknologien for. (Og bare så det er nevnt: hurra for teknologien!!)

Svaret Steigan gir på spørsmålet sitt vitner om hvor mosegrodd og død han er i tankekraft.

Fordi de store mediene ikke gjør jobben sin.

Men de store mediene har jo aldri gjort jobben sin, og hva verre er: Ingen kan forlange at de skal greie å gjøre det, hvis målet vi setter er objektivitet. Det er derfor det alltid har eksistert alternative media, og det lenge før internett-teknologien var der.

Jeg vil bare utdype det jeg sa i det forrige innlegget mitt. MSM «sier det ikke lenger som det er», mener Steigan. Men det har de da aldri gjort? La oss skru oss litt tilbake i tid; Steigan var en alternativ stemme i det norske landskapet på 70-tallet , som hamret løs mot Aftenposten og VG. Dette var lenge før internet var påtenkt. Og han hadde jo rett. Han hadde helt rett i at MSM ikke ga noe riktig bilde av verden.

Men i og med at Steigan sier at at MSM ikke lenger gir et objektivt og riktig bilde av virkeligheten, går jeg ut fra at han mener at det engang fantes en tid hvor MSM var pålitelig. Det er elemintær deduksjon.

Det kan ikke ha vært på 70-tallet, for da kritiserte han jo MSM like hardt som i dag. Så da må vi skru tida enda lengre tilbake? Men Steigan burde vite at vi finner det samme der. Maktas versjon av hva som skjer med oss og samfunnet er aldri objektiv.

Det sier seg selv.

1 Like

Det finnes fortsatt, men desverre forsøkes ytringer knebles. Det liker ikke Steigan. Han vil at alle skal komme til orde.

Men det er klart; hvis det blir for ubehagelig, bør ytringer slås ned på. Vi er jo dyr, med sprø og ubehagelige drifter. Det kan bli for mye av disse greiene. Det vet alle som er oppdratt i et møblert hjem.

Skulle bare mangle at noen grenser settes, i frihetens navn.

Marcus Klöckner intervjuer Mathias Bröckers

De [frihetene] finnes fortsatt, men dessverre forsøkes ytringer kneblet.

Det har du heltt rettt i :joy:

Det som sier seg sjøl er gjerne fordelaktig for en sjøl.

Naturvitenskapen - de mest objektive teoriene vi har - har for lengst konkludert at mennesket er menneskeaper med genetisk egeninteresse og en subjektiv hjerne. Men dette naturlige perspektivet er en trussel mot mange identiteter og trossystem.

Marxister som Pål Steigan tror i praksis ikke at marxister er menneskeaper med egeninteresse. Ifølge marxister’s perspektiv representerer egeninteressen til marxister “det objektivt gode”. Tilmed når de graver til seg ressurser og makt på voldelig vis.

Jeg prøvde å innvende ovenfor Pål Steigan at (for stor) maktkonsentrasjon er negativt i seg sjøl fordi en maktkonsentrasjon først og framst reflekterer interessene til de som utgjør den, og ikke flertallet utenfor. Men Steigan ville ikke lytte til det jeg skrev, og nå trenger han ikke se det jeg skriver heller.

1 Like

Mot Dag-forumet til Steigan har

  • 3 sider med forumregler (pdf)

  • 33 moderatorer

  • Så godt som ingen aktivitet

1 Like