Norge: Med tradisjon for barn og unge som forsøksrotter

Av Enigma.

Det siste halvåret har vi stiftet bekjentskap med en risikovillighet på vegne av befolkningen man tidligere aldri har sett tilsvarende av. Store deler av befolkningen er allerede vaksinert med en eksperimentell vaksine basert på en vel så eksperimentell genteknologi – hvilket supplerer fremmed syntetisk genmateriale fra virus inn i våre celler – med tiltenkt temporær effekt. Det er nærliggende å anta at den generelle befolkningen ikke har noen dypere forståelse av risikoen de utsetter seg for. Når det er sagt er det lite som taler for at ekspertisen innehar gode svar i et konsekvensperspektiv – da vi fortsatt må vente til utgangen av 2022-23 før disse studiene er ferdigstilt etter ordinære forskningsprotokoller.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/07/norge-med-tradisjon-for-barn-og-unge-som-forsoksrotter/
3 Likes

Haha. Må bare flire. :crazy_face:

2 Likes

Da Norge Jo paa et tidspunkt hoerte sammen med de Danske boerne-sex-psykopater kan det vel desvaerre ikke undre nogen :sleepy::sleepy: