Fri konkurranse: Nedgang i lønn for arbeiderklassen og lavere middelklasse, og skattelette for de rikeste

Fra Derimot.no.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
Fri konkurranse:

Nedslag i lønn og skattelette for de rikeste.

4 AUGUST 2021.

3.

.

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt medlemsbrev.

Likelønn som dreper.

"#### Et krav i norsk arbeidsliv har vært lik lønn for likt arbeid. Opprinnelig i forbindelse med kvinner og menn som utfører samme type jobb, nå stadfestet i Arbeidsmiljøloven.
I dag er det store lønnsforskjeller mellom norske og utenlandske arbeidere, uavhengig av kjønn.

Med EUs østutvidelse for 15 år siden ble millioner kastet ut i arbeidsledighet og tvunget til å søke jobb utenlands, bl.a. i Norge. Med EØS-avtalen ble det fritt fram for å krysse våre grenser og å slå seg ned her, helt eller delvis. Tilbudet på arbeidskraft ble større enn etterspørselen. Arbeidskraften ble billigere, og våre arbeidsmiljølover ble undergravd.

Dette har særlig gitt seg utslag innenfor landbruk, fiske, transport, bygg og anlegg. Minstelønningene her har sakket akterut. Stadig færre nordmenn rekrutteres til disse næringene. Utlendinger overtar. Mange steder lønnes også utlendingene langt under enn fra før lav tarifflønn.

.

Verftsindustrien, med sine mer “anstendige” lønns- og arbeidsforhold – har nylig vært i fokus.
Stadig flere nybyggingsoppdrag går utenlands. Skipsverftene på Vestlandet sitter igjen med tomme ordrebøker.

Et flertall av disse verftene har langtidspendlende arbeidsfolk fra EU-land som en viktig del av arbeidsstokken.
I Norge jobber de maksimalt, er fleksible og arbeidsvillige. En arbeidsgivers “drøm”. Etter noen uker her, reiser de ofte hjem før de atter er tilbake på arbeid i Norge.
Deres sosiale liv er i hjemlandet, ikke her.

Koronaen ødela mye av dette opplegget, selv om vår industrilobby fikk gavepakker fra regjeringa i form av unntaksbestemmelser. Som kjent bidro disse unntakene til sterk økning av corona-importsmitten.

.

Allikevel synes ledere innafor verftsindustrien at dette med likt lønn for likt arbeid nå har gått for langt. De vil ha slutt på dette særnorske likebehandlingsprinsippet – “allmenngjøringen”, som de mener har bidratt til å ødelegge konkurransekraften for mange skipsverft.
Derfor ønsker de ulik lønn for likt arbeid, noe som åpner for sosial dumping og lønns- og arbeidsvilkår som mer harmoniserer med de vi finner i EU.

Kanskje får vi – i en ikke altfor fjern framtid – tredd ned over hodene våre et EU-direktiv som forbyr allmenngjøring og i stedet innfører en slags felles EU-minstelønn på for eksempel 100 kroner timen?
Rett nok kan vi dermed vinne noen fremtidige nybyggingsoppdrag, men prisen vil være et arbeidsliv med brukket rygg og lønnsnedslag for arbeidere i konkurranseutsatte næringer.
Men – når norske myndigheter skal bygge skip, er det vel de som bestemmer hvem som skal få oppdraget? I teorien ja, men praksis er annerledes. EØS-regelverket bestemmer at større offentlige oppdrag skal utlyses i hele EU, og at verft i alle EU-land kan konkurrere om oppdraget. Verftsindustrien på Vestlandet skal ikke gis særbehandling.
Med norske politikere og byråkrater uten samfunnsmessig forståelse og kun opptatt av snever innsparing og etterfølgende skattelette for de rikeste, går det også den vei høna sparker. Oppdrag forsvinner utenlands. Norske lokalsamfunn fraflyttes. Flere havner i arbeidsledighet, på trygd eller blir førtidspensjonerte. Den del av regnestykket er verken del av EØS-avtalen, eller i hodene på dagens bestemmende myndigheter.
Alternativet?
Raskest mulig ut av EØS-avtalen.
Nasjonal kontroll over arbeidsoppdrag, arbeidsplasser og økonomi. Arbeidsinnvandring som tjener norske behov, og ikke EUs behov".

Kommentar:
“Raskest mulig ut av EØS-avtalen.
Nasjonal kontroll over arbeidsoppdrag, arbeidsplasser og økonomi. Arbeidsinnvandring som tjener norske behov, og ikke EUs behov”.

Riktig for det norske folk og land. For EU/EØS og andre overnasjonale avtaler som TTIP, TISA, ISDS etc er utformet for privatisere statens eiendom, som er folkets eiendom, og gjøre det til kapitalens eiendom. Målet for den globale storkapitalen er et eneste stort frihandelsområde styrt av kapitallovene: - fri flyt av uregulert kapital, den billigst tilgjengelige arbeidskraften, varer og tjenester.

“Frihandel gjør at alle kan konkurrere på like vilkår”. Vi har sett hvordan det går i sør og mellom Amerika, Afrika og store deler av Asia. Når all statlig eiendom har blitt kapitalens eiendom, går inntektene til kapitalmakten, og ikke til folket. Sosiale rettigheter privatiseres, og lønningene til arbeider og lavere middelklasse går kraftig ned, arbeider klassen blir arbeidende fattige, og store deler av lavere middelklasse forsvinner.

Storkapitalen har gått hardt og brutalt frem i sør og mellom-Amerika, Afrika og store deler av Asia, men målet er det samme for Europa, de går bare langsommere frem her, trinn for trinn så ikke befolkningene skal bli alarmert. Sakte demonteres sosiale rettigheter, EU-kommisjonen vil nå privatisere helsevesenet i alle EU-land, så folk må betale private helseforsikringer.

Det har ikke arbeiderklassen råd til samtidig som også lønn og betingelser presses hele tiden, og det gjelder også mange fra lavere middelklasse. Så privatiseres alle de andre sosiale rettighetene etter i tur og orden. Det sier litt når EUs sentralbank har invitert BlackRock ved Larry Fink som rådgiver.

Her i Norge er første trinn i kapitalens overtakelse av vannkraften ferdig, kablene til kontinentet. Det neste er bortfall av hjemfallsretten som sikrer statlig eierskap, som de borgerlige partiene vil gjennomføre, og som storkapitalens MSM unnlater å nevne. Dermed kan storkapitalen kjøpe vannkraften. MSMs oppgave er å avlede oppmerksomheten fra de viktige sakene som dette med sport og underholdning.

Høyre vil også privatisere drikkevannet og “selge seg ned” i Equinor (tidl. Statoil) fra 70% til 50% statlig eierandel. Jernbanenettet har flere strekninger privatisert, trinnvis privatiseres infrastrukturen mens MSM ufarliggjør det ved å omtale det som notiser. AP er ingen motpol til dette, AP vil inn i EU som fullt medlem.

Siste: Bergen Engines ble i går kveld solgt til britiske Langley Holdings, og Erna Solberg sier hun er fornøyd med det. Globalister blir aldri fornøyd før all eiendom i Norge har blitt kapitalens eiendom, aller helst solgt til utenlandsk kapital.

1 Like