Selvmord blant unge kvinner i Danmark mye flere enn på lenge

«Antallet af selvmord blandt kvinder i alderen 20 til 24 år var sidste år tre gange højere, end det plejer at være.» Dette skriver DR, Danmarks Radio på sine nettsider.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/selvmord-blant-unge-kvinner-i-danmark-mye-flere-enn-pa-lenge/
1 Like

Pengeøkonomien er bare spillet som avgjør hvem som styrer atferden i samfunnet. Bygningsmasse, dagligvare, byggevare, petroleum, vannkraft, veier, strømnett og 500 millioner laks vil ikke fordufte fordi om det kommer ei pengekrise og enkelte må leie isteden for å eie. Og et enkelt grep folk kan gjøre sjøl er å “refinansiere” med lengre nedbetalingstid (staten bør være til hjelp med å instruere bankene slik at også arbeidsledige kan gjøre dette).

Hvorfor det? Det finnes flere måter å begrense låneopptak eller å styre hvem som tar opp lån, og flere måter å gjøre vanlige folk mer betalingsdyktige. Du kan feks. desentralisere og helt fjerne gjeldsfradrag for sekundærbolig.


Som du skrev i den andre tråden så er økonomiske teorier ofte fjerne. Om man tenker helt jordnært, så finnes det enkle måter staten kan gi hver person lik makt/frihet til å dekke sine behov - ved å institusjonalisere et trygt marked til å bytte varer, tjenester og idéer (infrastruktur), og ellers tilby ei lik og ubetinga grunninntekt. Ei ubetinga grunninntekt dekker grunnleggende behov, gir økonomisk og moralsk frihet, og reduserer kronisk stress i samfunnet. Utover det vil folks kjedsomhet og nysgjerrighet, og jakt etter lykke, status & kjærlighet, drive den frie & frivillige økonomien som dekker øvrige behov.

Forresten ikke meininga å avfeie dette emnet. …tenker det underliggende problemet kan beskrives som kronisk stress pga. økonomisk usikkerhet. Dette er et kjempestort problem i samfunnet, men som oftest er det konflikt, vold og sykdom det gir seg utslag som.

Økonomisk trygghet er kanskje en form for framtidsoptimisme. Og det er viktig for sjela med lys i hverdagen, og kunne føle at ting vil ordne seg eller bli bedre over tid. (Er det ikke derfor vi feirer jul på den mørkeste tida av året?)

Ei erfaring med kronisk stress

Jeg var på veg til å bli rentenist og hadde kjøpt en sekundærbolig for å leie ut. Både min primærbolig og sekundbolig var for det meste lånefinansiert. Så fikk jeg sparken på et dårlig tidspunkt, og var tvunget til å selge den ene boligen. Fordi bare en brøkdel av verdien var egenkapital, så hadde det svært mye å si hvor mye jeg klarte å selge leiligheta for. Jeg kunne solgt billig og raskt, men da ville jeg tapt mye av min sårt oppsparte egenkapital (det meste av mitt arbeidsliv hadde jeg vært vikar og stått utenfor boligmarkedet). Derfor la jeg meg litt høyt i påvente av den rette kjøperen, og måtte da betjene to store boliglån med dagpenger og kredittgjeld. (Jeg hadde lån i to banker og den ene banken ville ikke gi avdragsutsettelse/refinansiere i det hele tatt fordi jeg ikke hadde jobb!) Haha, det var et lite mareritt. Jeg var kronisk stressa og hadde en stund smerte i hjerte.

Senere flytta jeg til Norge’s billigste leilighet, og leide ut min “gjenværende” leilighet (slik at inntektene dekka avdrag/renter). Jeg skrev e-boka sjølstyre.no, pussa opp den billige leiligheta, og gjorde en hel del gratisarbeid for borettslaget hvor jeg er styreleder, samtidig som jeg søkte på jobber og fikk økonomisk stønad på rundt 6.000 NOK + kommunale avgifter og strøm. Men jeg hadde det for bra, ifølge NAV, sjøl om jeg hele tida gikk i minus pga. bilutgifter og faste utgifter forbundet med utleiebolig, og NAV pressa for at jeg skulle gjøre mer for å selge min gjenværende leilighet (som bare hadde en fin annonse på Finn.no). På ett tidspunkt ville ikke NAV dekke en regning for kommunale avgifter på nær 5.000 NOK fordi jeg “ikke hadde annonsert boligen på Facebook” som en saksbehandler hadde fått det for seg at jeg burde gjøre. På et annet tidspunkt mente en annen sakbehandler at jeg ikke hadde rett på noe støtte, og jeg måtte til å sende en omfattende klage til Fylkesmannen (som jeg vant fram med).

Min erfaring med NAV er at de ikke bare har et passiviserende og stigmatiserende regelverk, men at man også lever i økonomisk usikkerhet både pga. arbeidslinjas regelverk og pga. saksbehandleres subjektive tolkning av regelverket. Og jeg er temmelig teoretisk av meg og hadde rimelig sympatiske saksbehandlere, tross alt. Hva med ikke-teoretiske som møter usympatiske saksbehandlere i tillegg til et idiotisk regelverk? Når jeg leser om han overlegen som forteller at folk har fått psykiske problemer i møte med NAV, så skjønner jeg det med en gang.

–Hva er Kongeriket Norge, realpolitisk? Jo, en korrupsjonssentral hvor et mindretall henter ut subsidier til sin egen lommebok. Og om du ikke er med på korrupsjonen, så har du retten til å tape det lille du har av makt i samfunnet. For din brøkdel av statens inntekter forvaltes av broilere, og offisielt er det ikke sikkert at det er til ditt beste at du mottar noe av den.

Jeg har til slutt, av flere grunner, fått nok av Kongeriket Norge’s flere dimensjoner av jævelskap, og meldt meg ut av samfunnet. Nå skal jeg bare ødelegge Kongeriket. Med ord og en fin modell:

verdien av naturressurser (statens inntekt) → infrastruktur + grunninntekt (statens utgift)

Når samtlige er trygge på de er garantert ei kontinuerlig grunninntekt, så får du fjerna det verste, systemiske stresset fra samfunnet.

3 Likes

Det er desvaerre mere end forstaaeligt :sleepy:

De bliver tortureret psykisk og sexuelt konstant, HVIS de bliver gravide risikerer de at deres ufoedte barn bliver fjernet bed foedslen - som under WW2 og meget mere…et 100% GALT “system” de har I lille DK​:sleepy::sleepy:

PS: Jeg faar dagligt doeds annoncerne fra DK og, der er SAA mange unge kvinder der :sleepy::sleepy:

Det er jo grotesk - hvad kan man dog goere for ALLE de unge mennesker :sleepy::sleepy:!?!?!!??

Vi lever I oejeblikket gennem den vaerste forbrydelse mod menneskeheden nogensinde ABC og ja, det er bl.a. oekonomisk "selvmord’ mod de, der ikke har nok…

I I hvert fald nogle lande har det vist altid vaeret saadan…de lande hvori “man” stjaeler fra de fattige for at goere de rige mere rige…

I Danmark er de jo nu I gang med at stjaele fra ALLE der ikke er en del af de mennesker, der fejlagtigt ser sig selv som “eliten” og, de har absolut ingen skrupler - de myrder ALLE de ikke kan lide - det vaere sig oekonomisk, samt fysisk…for, denne “krise” er jo nemlig ikke kun om penge men, om hvem der kan slaa andre ihjel…nogle Danskere er “dygtige” til at slaa ihjel - faktisk kan Jeg jo se I min research om stedet, at nogle af de familier, der netop myrder mennesker - baade oekonomisk samt fysisk, det er de familier, der har gjort saadan, gennem generationer…

Vi er en del ex-Danskere, der paa intet tidspunkt for resten af vore liv, vil have noget som helst med dette lille udviklingsland og dets folk at goere, af helt samme grund…Danmark kommer aldrig videre ABC og, det goer det ikke, fordi for mange af disse parasitter styrer stedet - oftest folk, som ofte er folk uden hverken uddannelse eller reel opdragelse…udelukkende kriminalitet gennem hele deres soergelige liv…

Og, denne galskab er hele vejen gennem deres saakaldte “system” - hele vejen gennem og inklusive deres “uvildige” Ombudsmand, det ikke-elsisterende “Rets-system” og til Kongehuset…

Mottoet lader til at vaere, at HVIS bare “man” kender nogen der kender nogen, saa gaar ALT …inklusive drab, voldtaegt og andet af samme slags…et saadant Sted ER et UDVIKLINGSLAND og absolut INTET andet ABC og, det er trist.

Ikke mere…rid at nyse solen og en paaske-fridag her :smiley:

1 Like