Historisk avtale om skattlegging av store flernasjonale selskaper

08.10.2021 vedtok OECD/G20-forumet «Inclusive Framework» en avtale om internasjonal skattlegging av store flernasjonale selskaper. Avtalen sikrer at selskapene må betale minst 15 prosent skatt fra 2023, uansett hvordan de innretter seg.

Avtalen består av to hovedelementer (pilarer):

Pilar 1 innebærer at en del av overskuddet i særlig lønnsomme og store virksomheter blir skattlagt i det landet de har salgsinntekter, selv uten at selskapene er fysisk til stede i markedet.

Pilar 2 etablerer et gulv for skattekonkurranse mellom land, ved å sikre at overskudd blir skattlagt med minst 15 prosent uansett hvordan selskapet innretter seg for å styre inntekten mellom ulike skattejurisdiksjoner.

Finansminister Jan Tore Sanner deltok denne uken på flere OECD-møter i Paris hvor både den globale skatteavtalen og klimafinansiering var blant temaene som ble diskutert.

Med denne avtalen tar vi nye steg i retning av et internasjonalt skattesystem som er bedre tilpasset en stadig mer globalisert og digitalisert økonomi. Det har stor betydning for stabilitet og ro i verdenshandelen, sier Sanner.


4 av 140 medlemsland har ikke sluttet seg til avtalen:

 1. Kenya
 2. Nigeria
 3. Pakistan
 4. Sri Lanka

136 av 140 medlemsland har sluttet seg til avtalen:

 1. Albania
 2. Andorra
 3. Angola
 4. Anguilla
 5. Antigua and Barbuda
 6. Argentina
 7. Armenia
 8. Aruba
 9. Australia
 10. Austria
 11. The Bahamas
 12. Bahrain
 13. Barbados
 14. Belarus
 15. Belgium
 16. Belize
 17. Benin
 18. Bermuda
 19. Bosnia and Herzegovina
 20. Botswana
 21. Brazil
 22. British Virgin Islands
 23. Brunei Darussalam
 24. Bulgaria
 25. Burkina Faso
 26. Cabo Verde
 27. Cameroon
 28. Canada
 29. Cayman Islands
 30. Chile
 31. China (People’s Republic of)
 32. Colombia
 33. Congo
 34. Cook Islands
 35. Costa Rica
 36. Côte d’Ivoire
 37. Croatia
 38. Curaçao
 39. Czech Republic
 40. Democratic Republic of the Congo
 41. Denmark
 42. Djibouti
 43. Dominica
 44. Dominican Republic
 45. Egypt
 46. Estonia
 47. Eswatini
 48. Faroe Islands
 49. Finland
 50. France
 51. Gabon
 52. Georgia
 53. Germany
 54. Gibraltar
 55. Greece
 56. Greenland
 57. Grenada
 58. Guernsey
 59. Haiti
 60. Honduras
 61. Hong Kong, China
 62. Hungary
 63. Iceland
 64. India
 65. Indonesia
  66. Ireland
 66. Isle of Man
 67. Israel
 68. Italy
 69. Jamaica
 70. Japan
 71. Jersey
 72. Jordan
 73. Kazakhstan
 74. Korea
 75. Latvia
 76. Liberia
 77. Liechtenstein
 78. Lithuania
 79. Luxembourg
 80. Macau, China
 81. Malaysia
 82. Maldives
 83. Malta
 84. Mauritius
 85. Mexico
 86. Monaco
 87. Mongolia
 88. Montenegro
 89. Montserrat
 90. Morocco
 91. Namibia
 92. Netherlands
 93. New Zealand
 94. North Macedonia
 95. Norway
 96. Oman
 97. Panama
 98. Papua New Guinea
 99. Paraguay
 100. Peru
 101. Poland
 102. Portugal
 103. Qatar
 104. Romania
 105. Russian Federation
 106. Saint Kitts and Nevis
 107. Saint Lucia
 108. Saint Vincent and the Grenadines
 109. Samoa
 110. San Marino
 111. Saudi Arabia
 112. Senegal
 113. Serbia
 114. Seychelles
 115. Sierra Leone
 116. Singapore
 117. Slovak Republic
 118. Slovenia
 119. South Africa
 120. Spain
 121. Sweden
  123. Switzerland
 122. Thailand
 123. Togo
 124. Trinidad and Tobago
 125. Tunisia
 126. Turkey
 127. Turks and Caicos Islands
 128. Ukraine
 129. United Arab Emirates
 130. United Kingdom
 131. United States
 132. Uruguay
 133. Viet Nam
 134. Zambia

2 Likes

Intressant… vad innebär det tänker du/ni?

Jeg er naivt optimistisk til at internasjonale selskap som Google og Facebook må legge igjen litt “forbruksskatt” i landene de henter reklameinntekter fra.

Har ikke nok innsikt til å kommentere motivene bak avtala. Jeg antar markedsliberale krefter som NHO/Høyre vil ønske å redusere selskapsskatten ned til dette “internasjonale nivået”.

–Når Kongeriket Norge ikke fordeler statens inntekter til samtlige, men deler de ut som subsidier til diverse mindretall, så har det likevel lite å si at staten henter litt inntekter fra flernasjonale selskap. Kan også hende at staten taper på avtalen, siden den er investor i flernasjonale selskap (gjennom oljefondet).

1 Like