Hvem eier sannheten?

Av Helga Gilberg, Berkåk.

Det er med gigantisk arroganse Bellona nå tar fatt på sin nye oppgave: Å registrere meninger på sosiale media som går på tvers av eget klimasyn. Det skal de bruke til å lære ungdom i «den rette tro», Det er et skremmende framstøt mot mennesker som har andre meninger om klimakrisen enn det Bellona forfekter. Er det akseptabelt å registrere andres meninger for å fremme sine egne? Er det lovlig for en privat ideell stiftelse å drive overvåkning av hva meningsmotstandere gir uttrykk for?


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/05/hvem-eier-sannheten/

Nei, Helga Gilberg, vi har ikke ytringsfrihet her i landet. Are you new to this planet…? :wink:

2 Likes

Hvad betyder Det naar du skriver I ikke har ytringsfrihed I Norge Anki?

Kan du definere?

Jeg spoerger fordi vi, paa mit job her I Irland, lige har lavet en ny oevelse I GDPR (General Data Protection Regulation) og, deri er der faktisk en del I’m vores ‘Freedom of Speach’ som vi jo netop HAR her…ligesom faenomenet Jo ogsaa indgaar I the Declaration on Human Rights…

Hvis man hadde “freedom of speach” - hvorfor sensur? Hvorfor tyter det ut masse mas om “hate speach” ved hver eneste uenighet, hvorfor lages det lover om “hate speach” kjappere enn vi rekker å si joika-boller? Hvorfor hemmelighold? hvorfor karakterdrap på de ikke politisk korrekte? Hvorfor er det x antall tabu-emner som lame stream media aldri tør/vil skrive om? Etc.etc.etc.etc.etc. Freedom of speach er en illusjon vi er hjernevaska til å tro på. Jeg var aktiv politisk på 90-tallet. Den gang innrømmet en redaktør i en lokal avis at de hadde pålegg “ovenfra” om konsekvent å trenere innlegg fra ett bestem politisk parti. Vi er noen naive fjotter som tror vi har “demokrati”, “rettssikkerhet”, ytringsfrihet, blablabla. Men hvis man ikke våkner av kovidioitet er det ikke håp. Da får man bare ta en runde til med inkarnasjoner her…:wink:

3 Likes