Hvorfor er nordmenn så lydige?

For litt over ett år siden ble samfunnet stengt ned for to uker – bare slik at helsevesenet ikke skulle bli overbelastet. Ett år senere er det fortsatt harde nedstenginger, men staten har ikke greid å øke kapasiteten på intensivavdelingene nevneverdig. Lokale og nasjonale forskrifter trumfer Grunnloven, og Folkehelseinstituttet fortalte på et tidspunkt at tiltakene brøt med 16 av menneskerettighetene våre. Maktfordelingsprinsippet er tilsidesatt, og regjeringen lager et virvar av regler og anbefalinger på egen hånd. Ingen skal kunne etterse avgjørelsene som er tatt, for Koronakommisjonens konklusjon skal hemmeligholdes i 60 år.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/hvorfor-er-nordmenn-sa-lydige/
2 Likes

Gerhardsensjuka. Sterk husmannsånd & dårlig selvtillit = glitrende utgangspunkt for det vi nå ser. Ola Dunk har verken oppdrift eller kraft.

2 Likes