Jernbane er ikke grunnleggende infrastruktur

Are Søberg, Sløseriombudsmannen | «Alle skandaleprosjekters mor» flyter på kvikkleire (nettavisen.no)

"Bane NOR står hardt på sitt og vil fortsette utbyggingen, selv med stor usikkerhet og flere potensielle milliardsprekker.

De ti kilometerne med nytt dobbeltspor gjennom Moss skal nå koste 18 milliarder skattekroner, noe som nærmer seg kilometerprisen til verdens hittil dyreste jernbanestrekning, HS2 i England."

Er det rasjonelt å bruke penger på jernbane? I utgangspunktet ikke, og det er det lett å tenke seg til:

Det eksisterer en motorveg mellom Oslo og Trondheim. Du ønsker å frakte varer eller personer mellom Oslo og Trondheim. Hvilket alternativ under er mer økonomisk?

A: Å ta i bruk motorvegen som allerede eksisterer.
B: Å sprenge fjell, jevne jorden, bygge broer, bygge tunneler, bygge togstasjoner, og lage en jernbane et stykke fra motorveien, og så ta i bruk jernbanen.

Mozart-kule til den som klarer oppgava.

Jernbaner i Norge tar unna noe sånt som 5% av person- og varetransporten, men utgjør en LANGT større del av samferdselsbudsjettet.

Statistikk fra Molbo-Norge:

Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I statsbudsjettet for 2020 vi foreslår vi å løyve 26,8 milliardar kroner til jernbanen. Det er ein auke på heile 88 prosent sidan 2013.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane | Samferdselsdepartementet

Jernbane er stort sett sofistikert idioti, i likhet med vindmølleparker, å omplassere den tredje verda i Norge, og et hav av annen faenskap som korrupsjonssentralen Kongeriket Norge holder på med.

For at statsbudsjettet skal tilby mest mulig - og lik - verdi til hver nordmann, så må midler, som ikke går til ei ubetinga grunninntekt, gå til grunnleggende infrastruktur. Et veinett er slik infrastruktur. Jernbane på enkelte strekninger er et kostbart, “ekstra veinett” for enkelte, dvs. et overflødig særtilskudd.

Jernbane er IKKE grunnleggende infrastruktur!

Pressemelding 12. oktober 2021
85 milliardar kroner til betre infrastruktur og grønare framtid - regjeringen.no

Regjeringa foreslår å løyve 84,6 milliardar kroner til samferdselsformål i 2022.

Regjeringa foreslår om lag 40 milliardar kroner til vegformål. Av dette er 33,5 milliardar kroner fordelt til Statens vegvesen og 5,9 milliardar kroner til Nye Veier.

Regjeringa foreslår å løyve 31,8 milliardar kroner til jernbaneformål. Dette er andre år på rad forslaget til regjeringa er på over 30 milliardar kroner.

Jernbaner er en preferanse; det eksister ikke et universalt behov for jernbaner i Norge. At noen syns tog er sjarmerende gjør det ikke til grunnleggende infrastruktur. Vi har allerede infrastruktur for logistikk: veinettet og hamner. Jernbaner tar unna en liten prosent av person- og varetrafikken, og koster betydelig mer enn de smaker.